GNMF Tureluur Vogel

Bodemleven in de toplaag: Springstaarten en mijten in landbouw- en natuurgrasland

Alles begint bij een gezonde bodem. Hoe is het gesteld met het bodemleven in de toplaag van landbouw- en natuurgrasland? Welke invloed heeft het landgebruik daarop? En wat kun je doen om het bodemleven te verbeteren? Op donderdag 22 april worden resultaten tijdens een webinar de over 2019/2020 gepresenteerd vanuit een onderzoek waarin het bodemleven in de toplaag op Zuidoost Veluwe centraal stond.

22 april
Webinar
Esther Rust

Hoogleraar dierecologie Henk Siepel van de Radboud Universiteit Nijmegen de Nederlandse landbouwgrond een paar jaar geleden 'zo dood als een pier' en 'zombiegrond', omdat er bijna geen bodemleven meer in zou zitten. LTO-bestuurder en melkveehouder Pieter Brouwer uit Tonden zocht contact met professor Siepel en samen trokken ze de conclusie dat het goed is om te onderzoeken hoe het nu precies zit en wat de oorzaken zouden kunnen zijn.

Onderzoek naar springstaarten en mijten in de bodem

In het onderzoek wordt gekeken naar het effect van landgebruik (natuur- versus veehouderijgraslanden) en de leeftijd van grasland sinds laatste bewerkingen en graslandmanagement (maaien versus beweiden) op springstaarten en mijten. Het onderzoek wordt in 2019 uitgevoerd op twintig natuur- en twintig veehouderijgraslanden. Om de bodemlevenactiviteit en de afbraak van organische stoffen in kaart te brengen, zijn ook onderbroeken en theezakjes ingegraven. Bovengrondse insecten zijn gemeten om een ​​relatie te leggen tussen boven- en ondergrondse biodiversiteit. Naar deze relatie is binnen dit onderzoek ook literatuurstudie gedaan, net als naar de invloed van springstaarten en mijten op de organische stof afbraak.

Samenwerkende organisaties presenteren onderzoeksresultaten

Radboud Universiteit, Louis Bolk Instituut, LTO Noord-afdeling Zuid Oost Veluwe en Natuurmonumenten werkten tijdens dit onderzoek nauw samen. Het onderzoek is gefinancierd door de Provincie Gelderland en LTO-Noord fondsen. Naast de presentatie is er tijdens het webinar ook tijd voor het beantwoorden van vragen.

Meer informatie en aanmelden

Meld u voor donderdag 8 april aan via e-mailadres bodemleven@natuurmonumenten.nl U ontvangt dan enkele dagen voorafgaand aan het webinar een e-mail met de link voor de online bijeenkomst en een instructie hoe in te loggen.

Voor meer informatie over het webinar kunt u contact opnemen met Esther Rust, Coördinator Natuurbeheer Natuurmonumenten Zuid-Veluwe en IJsselvallei via telefoonnummer 055 - 312 55 00.