GNMF De Haan Hires 5608Laag

Boeren werken aan bodem en biodiversiteit

Landbouw is een belangrijke pijler van de Edese economie en drager van een mooi buitengebied. De landbouw staat echter voor grote handel op het gebied van milieu, duurzaamheid en biodiversiteit. Een belangrijke sleutel naar een duurzame toekomst is natuurinclusieve landbouw. Maar die vorm van landbouw is nieuw en een ontdekkingstocht voor agrariërs in deze regio.

 

Om agrariërs met grondgebonden veehouderij in hun zoektocht te begeleiden, organiseerde de gemeente Ede in 2019-2021 het ‘Leernetwerk Samenwerken aan Natuurinclusieve Landbouw in gemeente Ede/Regio Foodvalley’.  In die netwerk gingen 12 boeren samen met de gemeente op excursie om inspiratie op te doen en haalden kennis van elders. Deze boeren zijn volop aan het experimenteren geslagen. Deze resultaten van deze experimenten op het gebied van onder andere bodem, biodiversiteit, kruidenrijk grasland, mengteelten, teelt van duurzame voedergewassen, verbeteren van drijfmest zijn verzameld in een folder.

In deze folder vindt u alles over de inspirerende experimenten in de Foodvalley. De komende jaren zal onder de vlag van Regiodeal Foodvalley het effect van enkele experimenten worden gemonitord.

Meer informatie