Platform Natuurinclusieve Landbouw

Debatavond ‘Vitaal Platteland’ Provinciale Statenverkiezing Gelderland

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. In aanloop naar deze verkiezingen organiseren Stimuland, LTO Noord, Plattelands Jongeren Gelderland (PJG), het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) en het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland een debatavond met maar liefst elf politieke partijen. Het thema is: ‘Vitaal Platteland’. Wil je weten wat de meningen van de verschillende partijen zijn ten aanzien van dit thema? Kom dan op maandagavond 6 maart 2023 om 19.30 uur naar zaal Wieleman in Westervoort en praat mee.

6 maart
Zaal Wieleman, Westervoort
Welmoed Rijpkema
Actuele plattelandsthema’s

Tijdens de debatavond staan verschillende actuele thema's die spelen op het platteland centraal. De aanwezige politieke partijen krijgen stellingen voorgelegd rondom thema’s als het participatiebeleid, toekomstbestendige landbouw, het behoud van voorzieningen en cultuurlandschap. Deze stellingen worden toegelicht door iemand die een sterke binding heeft met het betreffende thema. Nadat de partijen hierover met elkaar in debat zijn gegaan, krijgt ook het publiek de mogelijkheid zich hierover interactief uit te spreken. Zo krijgen zowel de politici als de bewoners de kans om hun standpunten te delen en hun mening te vormen.

Wil je weten wat de meningen van de verschillende partijen zijn ten aanzien van het thema 'Vitaal Platteland' in Gelderland Kom dan naar de debatavond op maandagavond 6 maart 2023 om 19.30 uur naar zaal Wieleman Dorpstraat 11, 6931 BA in Westervoort

 Goed om te weten: er is slechts een beperkt aantal plaatsen, dus meld je snel aan!

Meld je direct aan voor deelname

 

Bewoners en beleidsmakers elkaar nodig

De organiserende partijen maken zich sterk voor een vitaal en toekomstbestendig platteland. Met als uitgangspunt een goed ontwikkeld en leefbaar buitengebied, met een mooi landschap en ruimte voor de natuur. Dit is onmisbaar voor een gezonde leefomgeving van dorpen en steden. Het platteland is bovendien het werkterrein van boeren en tuinders, de producenten van ons voedsel.
"Wij weten dat bewoners van het platteland volop ideeën


hebben voor de ontwikkeling van hun eigen leef- en werkomgeving. Tegelijkertijd zien we dat het initiatiefnemers moeite kost om de mogelijkheden bij overheden en publieke organisaties onder de aandacht te brengen en te benutten. Tegelijkertijd zoeken bestuurders en ambtenaren voeding en draagvlak voor hun beleid, en participatie in de samenleving. Kortom, beleidsmakers, inwoners en (agrarische) ondernemers hebben elkaar nodig."