Headerbedrijfsplan

Demonstratie met ecoploegen op maisland

Op 13 april vindt er een demonstratie plaats rondom het telen van mais zonder chemie. Dit gebeurt op het bedrijf van Mathijs Groot Koerkamp in Harfsen. Hij is één van de deelnemers aan het project 'Kennis in en door de praktijk' en inspiratiebedrijf. Hij gaat dit seizoen de mais chemievrij telen.

13-04-2022
Harfsen
Arjen van Buuren

Tijdens de demonstratie maak je kennis met het ecoploegen. Dit vindt plaats op het perceel aan de Zomerdijk in Harfsen. Hier gaat Mathijs Groot Koerkamp mais telen zonder het toepassen van chemie. Als grondbewerking kiest hij voor de Ovlac ecoploeg. Hiermee wil hij tot maximaal 10 centimeter de grond bewerken en de vaste mest onderwerken zodat de organische stof en het bodemleven daar blijven waar het optimaal functioneert. Vervolgens zullen er demonstraties plaats vinden met verschillende toepassingen van klaver, boekweit en gras als onderzaai in de mais.

Programma en locatie
  • Datum: 13 april 2022
  • Tijdstip: 13:30 uur - 16:00 uur
  • Locatie: Zomerdijk, Harfsen (Er is voldoende parkeergelegenheid)

Voor vragen:

  • Mathijs Groot Koerkamp, 06-43460253
  • Arjen van Buuren, 06-57701103
Aan de slag met vragen uit de praktijk

Deze demo maakt onderdeel uit van het project ‘Kennis in en door de praktijk’ en wordt onder meer uit gevoerd door het Agro-innovatiebedrijf De Marke. Dit project speelt in de regio’s: Achterhoek, Rivierenland en Gelderse Vallei/ Veluwe. In elke regio is een groep van boeren samengesteld die aan de slag gaan met maatregelen op het gebied van natuurinclusieve landbouw. De ervaringen, ambities en kennisvragen van deze ondernemers bepalen de inhoud van het project. Eén van deze vragen is het chemievrij telen van mais. Daarnaast zullen er de komende tijd meer experimenten plaats vinden op het gebied van nieuwe teelten, technieken en gewassen.