Fotoexcursie

Excursie naar melkveebedrijf in de Noordelijke Friese Wouden

Op 18 november organiseert Agroforestry Netwerk Gelderland een excursie naar het melkveebedrijf van de familie Jelsma in Twijzel. Dit bedrijf ligt in de Noordelijke Friese Wouden. Deze ondernemers laten  graag zien hoe zij onder andere gebruik maken van houtwallen en elzensingels binnen hun bedrijfsvoering. Belangstelling om mee te gaan? Meld je dan aan.

18 november 2022
Twijzel
Piet Rombouts

Als vervolg op het Symposium Voederbomen in mei 2022 nodigen we jullie van harte uit om, op vrijdag 18 november, mee te gaan kijken op het bedrijf van de familie Jelsma, Wedzebuorren 26, 9286 ET Twijzel.

Leren van elkaar

Het melkveebedrijf van de familie Jelsma is gelegen in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (Noordelijke Friese Wouden), waar dyswâlen (houtwallen) en elzensingels onderdeel zijn van het landschap. De duizenden kilometers singels en wallen zorgen voor een kleinschalig coulissenlandschap waar de biodiversiteit enorm hoog is. Daarnaast bieden de elzensingels en dijkswallen als voederhagen aanvullende voedingsstoffen en mineralen voor het vee. De familie is lid van de vereniging Noardlike Fryske Walden, die actief is in het Noord-Oosten van Friesland, met een werkgebied tussen Dokkum en Drachten. Met bijna 800 boeren en particulieren als leden verzorgen zijn het (agrarische) natuur- en landschapsbeheer en dragen daarmee zorg voor dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels. Op het bedrijf is ruim 7 kilometer aan singels en houtwallen aanwezig die variëren in leeftijd en als voederhaag worden benut.

Programma
  • 11.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
  • 11.15 uur: Toelichting vanuit de Vereniging Noardlike Fryske Walden
  • 12.00 uur: Lunch
  • 13.00 uur: Rondleiding over het bedrijf door Marieke Jelsma met uitleg over de verschillende soorten hagen, het onderhoud en de toegevoegde waarde voor het vee
  • 14.45 uur: Gezamenlijke afronding en laatste vragen
  • 15.00 uur: Afronding en vertrek richting huis

Aanmelden

Interesse om mee te gaan? Meld je aan door een mail te sturen aan: judith@duingoed.nl of bij Piet Rombouts piet@romboutsagroeco.nl.

In verband met het verzorgen van de lunch is het wenselijk om te weten hoeveel personen aanwezig zijn.