Inspiratiebijeenkomst Oregional

Inspiratiebijeenkomst 'Duurzaam Boeren'

Op dinsdagavond 11 januari 2022 presenteren experts van onderzoeksinstellingen hun laatste inzichten naar duurzaamheidsmaatregelen op bedrijfsniveau. Het programma gaat in brede zin in op de duurzaamheidsmaatregelen die op bedrijfsniveau genomen kunnen worden. Onderdeel daarvan zijn diverse natuurinclusieve maatregelen die de biodiversiteit - als onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering - vergroten.

11 januari 2022
Ressen
Linette Mak

Ben jij een agrarisch ondernemer die wil investeren in duurzaamheid om je bedrijf toekomstbestendig te maken? Vraag jij je af welke maatregelen je nog meer op je bedrijf zou kunnen nemen? Hoe deze maatregelen geïmplementeerd kunnen worden? Of het financieel voordeel oplevert? En ben je benieuwd welke duurzaamheidsstappen er breder in de voedselketen genomen kunnen worden? Meld je dan nu aan voor de inspiratiebijeenkomst 'Duurzaam Boeren'.

Inspiratiebijeenkomst

Datum: 11 januari 2022

Tijdstip: 20.00 - 21.30 uur

Locatie: Boerderijterras De Woerd, Woerdsestraat 4 in Ressen (back-up: online bijeenkomst)

Aanmelden
  • Aanmelden via hallo@linettemak.nl
  • Meer info bij Linette Mak via 06-27026075
  • Deelname is gratis
  • Doelgroep: boeren en tuinders uit het Rijk van Nijmegen, Oost-Betuwe en Liemers aantrekt. Ook ondernemers uit de Veluwe en Achterhoek zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Programma

19.45 uur: Inloop met koffie & thee bij Boerderijterras De Woerdt in Ressen.

20.00 uur: Welkom en kennismaking door gespreksleider Jan Taks, innovatiemakelaar NEXTgarden bij de gemeente Lingewaard. Korte introductie door Gerard Titulaer, voorzitter Gebiedscoöperatie Orgeional.

20.15 uur: Welke maatregelen kunnen er in de voedselketen genomen worden om stappen te zetten klimaatneutraal te produceren & consumeren? Toelichting & discussie door Marcel Vijn, onderzoeker WUR, afdeling Wageningen Plant Research.

20.35 uur: Korte pauze.

20.45 uur: Welke maatregelen kunnen melkveehouders, akkerbouwers en volle-grondtelers nemen om de emissie op hun bedrijf te reduceren? Toelichting & discussie door Lotte Lagerwerf, onderzoeker van Wageningen Research, namens onderzoeksteam Open Teelten & Veehouderij en Omgeving.

21.05 uur: Op welke manier kunnen duurzaamheidsmaatregelen geïmplementeerd kunnen worden op het agrarisch bedrijf? Presentatie door Shasco Laugs van innovatiebureau Lentekracht uit Nijmegen.

21.25 uur: Afsluiting & vervolg.

Organisatie

De bijeenkomst 'Duurzaam Boeren' maakt onderdeel uit van het project 'Kringlooplandbouw, eerste stap naar een klimaatneutrale circulaire voedseleten Arnhem/Nijmegen, waar gewerkt wordt aan de vraag hoe we de uitstoot van broeikasgassen in de agrarische bedrijfsvoering kunnen verlagen.

Dit project is een initiatief van Gebiedscoöperatie Oregional i.s.m Gemeente Nijmegen en Gemeente Lingewaard en wordt gefinancierd door de provincie Gelderland en ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa inversteert in zijn platteland).