IMG 20211012 160023 Klein

Kennisbijeenkomst Bodem in Brummen

Hoe kan de natuur bedrijfsprocessen op een natuurinclusief melkveebedrijf ondersteunen? En is hierbij een goed verdienmodel mogelijk? Ontdek het zelf op natuurinclusief beleefboerderij 'De Bonte Koe' in Brummen. Maak kennis met dit bedrijf en neem deel aan de kennisbijeenkomst Bodem op 14 september 2022.

14 september 2022
Brummen
Michaela van Leeuwen
Natuur ondersteunt bedrijfsprocessen

Beleefboerderij De Bonte Koe in de IJsselvallei in Brummen is een gangbaar dat de afgelopen jaren stappen heeft gezet naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Het melkveebedrijf met 190 melkkoeien en 96 ha grond, waarvan 81 ha kruidenrijk grasland en 15 ha bouwland (3 ha voederbieten, 12 ha tarwe met tuinbonen), is gelegen in de prachtige IJsselvallei in Gelderland. De bedrijfsstrategie is dat de natuur de bedrijfsprocessen stimuleert en ondersteunt. 

 

Volg ervaringen uit de praktijk

Als demobedrijf in de IJsselvallei onderzoekt Jan Willem Breukink de komende drie jaar of een duurzaam verdienmodel op een gangbaar en natuurinclusief melkveebedrijf mogelijk is. Hij deelt zijn praktijkervaringen graag met andere boeren, maar ook met beleidsmakers. Wat is het effect op de melkproductie zonder mais? Welke manieren van gewasbescherming zonder chemie zijn er? Hoe zet je al het grasland om naar kruidenrijk grasland? Wat is het effect op de bodem? En wat is het effect op je portemonnee?

Programma 14 september

 

  • 10.30 uur: Ontvangst
  • 10.45 uur: Welkom
  • 11.00 uur: Workshoprondes 1 en 2
  • 12.00 uur: Lunch
  • 12.45 uur: Workshopronde 3
  • 13.15 uur: Afsluiting
Workshops
  1. Bodemanalyses, wat kan ik hier mee? Van hetzelfde perceel zijn er grondmonsters gestuurd naar Koch, Eurofins en Albrecht methode. Wat leer ik van deze uitslagen? Door Ton Baltissen van Cropeye.
  2. Functie van het bodemleven door melkveehouder Jan Willem Breukink.
  3. Bedrijfsbodem en waterplan. Welke informatie haal ik uit deze plannen door Djessie Jonkers ZLTO.

Meer informatie en aanmelden

Meld je hier aan voor deelname

 

Bron: LTO Noord