Agroforestry 02

Kick-off Agroforestry Netwerk Nederland

Op 6 december presenteert het Agroforestry Netwerk Nederland zich tijdens een online evenement van 14:00-16:30 uur. Met dit netwerk bundelen we kennis en ervaring en werken we samen aan nieuwe projecten en kennisontwikkeling. Zo realiseren we uiteindelijk een landschap waarin agroforestry een erkende en toegepaste vorm van natuurinclusieve landbouw is. Voor iedereen die interesse heeft in Agroforestry; meld je snel aan.

Naast de presentatie van het netwerk, is het programma gevuld met inspirerende sprekers en interactieve workshops. Zo zal Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur voor de Leefomgeving) haar visie op agroforestry geven, vertelt een agrarisch ondernemer over zijn ervaringen met agroforestry en spreekt de DG Agro Marije Beens namens het ministerie van LNV. De workshops geven inzicht in en bieden kansen voor het samen bespreken van onder andere het ontwerp, de afzet, het onderzoek en de regelgeving omtrent agroforestry.

Alles staat in het teken om jou te motiveren om bij te dragen aan het bouwen van dit levende en groeiende agrofestry netwerk.

Meer informatie

Klik hier voor informatie en achtergrond over deze online kick-off Agroforestry Netwerk Nederland.

Meld je hier direct aan voor deelname