Edez656

Neem deel aan de Studiegroep Toekomstgericht Telen

Ben jij melkveehouder of akkerbouwer in de regio Apeldoorn, Brummen Voorst of Veluwezoom IJssel en wil je meer weten over natuurinclusief telen van alternatieve gewassen, zoals luzerne, veldbonen of mengteelten? Meld je dan snel aan voor de studiegroep Toekomstgericht Telen.

4 april 2023
Veluwe
Heidi Uenk

Deze studiegroep wordt georganiseerd door de Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei en het Leernetwerk Toekomstbestendige Landbouw. De studiegroep wordt begeleid door Arjen van Buuren, adviseur en akkerbouwer in de Achterhoek met praktische ervaring op het gebied van natuurinclusief telen.

Telen op een natuurinclusieve manier

Er is steeds meer aandacht voor het telen van alternatieve (eiwitrijke) gewassen als vervanger van krachtvoer van ver én om de kringloop te sluiten. Ook in het kader van het nieuwe GLB staan alternatieve gewassen in de belangstelling. Daarnaast komt steeds meer de vraag naar voren hoe een goede opbrengst te behalen zonder gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, en hoe een perceel beter bestendig gemaakt kan worden tegen droogte. De studiegroep Toekomstgericht Telen gaat in op al deze vraagstukken.

Deelname studiegroep

Ben je al bezig met het telen van andere gewassen, of wil je er nog mee beginnen? In de studiegroep doe je kennis op en kun je je eigen leervraag inbrengen. Gedurende het seizoen organiseren we vijf  studiegroep momenten. We bezoeken voorbeelden in het veld en afhankelijk van de leervragen zoomen we in op verschillende onderwerpen, denk aan het omgaan met onkruid en plagen, juist  bodembeheer en verwerking in rantsoen. Ook kijken we wat er aan biodiversiteit te meten is in het veld en hoe dit helpt bij een gezond gewas. Heb je buiten de bijeenkomsten dringende vragen dan kun je die 1 op 1 stellen aan Arjen via de app en rechtstreeks.

Organisatie en informatie

De studiegroep wordt georganiseerd door Heidi Uenk en Lisa Kievits (Happyland) in het kader van Leernetwerk Toekomstbestendige Landbouw Stedendriehoek, ondersteund door de gemeenten
Voorst, Apeldoorn en Brummen, de Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei en Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland.

Voor meer informatie neem contact op met Heidi Uenk op 06-53345889 of voor technisch inhoudelijke vragen Arjen van Buuren: 06-57701103

Aanmelden

De eerste bijeenkomst is al op 4 april, meld je zo spoedig mogelijk aan.

IK DOE MEE