Web2

Praktijkavond Natuurinclusief boeren in Deil

Werken aan natuurlijke plaagbestrijding en gezonde bodem

In augustus organiseren wij de laatste praktijkavond Natuurinclusieve landbouw in Deil. Tijdens deze bijeenkomst gaat Gerrit Verweij De Geus in op hoe hij onder meer natuurlijke plaagbestrijding toepast en rekening houdt met de bodem! Daarnaast zal het Collectief Rivierenland wat vertellen over de kansen ten aanzien van het ANLb en de nieuwe ecoregelingen.

22 augustus 2022
Deil
Monique Nieuwenhuis

De bodem en de natuur maken het mogelijk dat we hier appels en peren kunnen telen. Daar moeten we zuinig op zijn,” meent Gerrit Verweij De Geus in Deil. Dat is voor hem natuurinclusief boeren. De komende tijd wil hij het middelenverbruik reduceren, met name in de appels. Hij heeft de afgelopen jaren geëxperimenteerd met allerlei maatregelen in zijn boomgaard, van akkerranden tot de inzet van natuurlijke plaagbestrijding. Hij laat zien wat deze maatregelen hebben bijgedragen aan een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Naast kansen liggen er ook nog grote uitdagingen op dit gebied. Een verandering in de totale keten is hierbij essentieel, waarin de eindgebruiker/consument een belangrijke rol speelt. Met een passend verdienmodel voor de teler. Hoe gaan we dat samen organiseren? En wat hebben we daarvoor nodig? En welke rol gaan de KPI's hierin spelen.

Natuurlijk gaan we z'n allen het veld en de boomgaard in. Er zal daar ook ruimte zijn om ervaringen van andere telers/deelnemers met elkaar te delen.

 

Meld je hier alvast aan voor deze praktijkavond

Programma
 • 18:45 uur: Inloop met koffie/thee
 • 19:00 – 19:20 uur:  Schets bedrijfssituatie en drijfveer met betrekking tot natuurinclusieve landbouw door fruitteler Gerrit Verweij De Geus
 • 19:20 - 19:40 uur: Het Collectief Rivierenland gaat in op de vraag: Welke kansen biedt het nieuwe GLB 2023-2028 voor je bedrijf: wat kun je met het ANLb en en hoe stem je dit af met de ecoregelingen.
 • 19:40– 20:00 uur: Henri Holster, projectleider van het project KPI’s voor Natuurinclusieve fruitteelt. Hij licht toe wat de bevindingen zijn rondom de ontwikkelen van algemene KPI’s over de sectoren heen en zoomt vervolgens in op de fruitteelt. Hij gaat in de op knelpunten en kansen voor KPI's legt hierbij een link met ervaringen op het bedrijf van Gerrit Verweij De Geus en deelnemers in het project Natuurinclusief Betuws Boeren.
 • 20:00 uur: De boomgaard in…..
 • 20:00 - 21:30 uur: Activiteiten in de boomgaard:
  • Aandacht voor bodem in het bijzonder het verhogen van het organische stofgehalte. Gerrit Verweij De Geus licht toe wat hij heeft gedaan op zijn bedrijf aangevuld door kennis van Ferdy Tolhoek, adviseur Centrale Adviesdienst Fruitteelt, aan de hand van een profielkuil.
  • Toelichting op de inzet van akkerranden /bloemenstroken voor natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving. Aandacht voor soorten mengsels, meerjarig en beheer van de randen, hagen en stroken. Hoe doe je dat? Gerrit en Ferdy lichten dit toe op basis van kennis en ervaringen in de praktijk. Er is speciale aandacht voor de perenbladvlo.
  • Bezoek aan pas ingerichte notenboomgaard op het erf.
 • 21:30 uur: Afsluiten met drankje en een hapje.

Locatie  

Gerrit Verweij De Geus

Boonakkerweg 4

4158 LG Deil    

Mis het niet! Meld je nu direct aan

Maak alvast kennis met Gerrit Verweij De Geus