Onkruidrobot

Praktijkdemo duurzame en droogtebestendige teelten op De Marke

Op woensdagmiddag 29 juni vindt op Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gld) een praktijkdemonstratie plaats bij een aantal proefvelden vanuit de projecten ‘Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij (KLIMEA)’ en ‘Innovatieve maisteelt.’ Tijdens de demonstratie is onder andere een robot te zien waarmee mechanisch onkruid gewied kan worden. Deze nieuwe Naïo OZ robot is onlangs afgeleverd op Agro-innovatiecentrum De Marke en wordt de komende periode op diverse bedrijven in de Achterhoek getest.

29 juni
Hengelo
Anne Groot Zevert (coördinator leerprogramma VKA)
Programma
 • 12.45 uur:       Inloop

 • 13.00 uur:       Welkom en introductie projecten KLIMEA en innovatieve maisteelt – Marion de Vries

 • 13.15 uur:       Resultaten praktijkproef klei in zand – Luuk Gollenbeek

 • 13.35 uur:       Rondje langs de proefvelden
    • Minder droogtegevoelige gras en graskruidenmengsels bij wel een geen ondergrondse druppelirrigatie – Gerjan Hilhorst
    • Innovatieve maisteelt zonder chemie in bestaand grasland – Herman van Schooten
    • Klei in zand – Luuk Gollenbeek

 • 15.45 uur:       Afsluiten met drankje