Web2

Praktijkmiddag Natuurinclusief boeren in Deil

Werken aan natuurlijke plaagbestrijding en gezonde bodem

Op 28 juni vindt de praktijkmiddag Natuurinclusief boeren plaats op het bedrijf van fruitteler Gerrit Verweij De Geus in Deil van 12.15 - 16.00 uur. Hij vertelt onder meer hoe hij natuurlijke plaagbestrijding toepast en rekening houdt met de bodem!

28-06-2022
Deil
Monique Nieuwenhuis

De bodem en de natuur maken het mogelijk dat we hier appels en peren kunnen telen. Daar moeten we zuinig op zijn,” meent Gerrit Verweij De Geus in Deil. Dat is voor hem natuurinclusief boeren. De komende tijd wil hij het middelenverbruik reduceren, met name in de appels. Hij heeft de afgelopen jaren geëxperimenteerd met allerlei maatregelen in zijn boomgaard, van akkerranden tot de inzet van natuurlijke plaagbestrijding. Hij laat zien wat deze maatregelen hebben bijgedragen aan een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Naast kansen liggen er ook nog grote uitdagingen op dit gebied. Een verandering in de totale keten is hierbij essentieel, waarin de eindgebruiker/consument een belangrijke rol speelt. Met een passend verdienmodel voor de teler. Hoe gaan we dat samen organiseren? En wat hebben we daarvoor nodig? En welke rol gaan de KPI's hierin spelen.

Natuurlijk gaan we z'n allen het veld en de boomgaard in. Er zal daar ook ruimte zijn om ervaringen van andere telers/deelnemers met elkaar te delen.

 

Meld je hier alvast aan voor deze praktijkmiddag

Programma
 • 12:15 – 13:00 uur: Inloop met lunch
 • 13:00 – 13:20 uur: Schets bedrijfssituatie en drijfveer met betrekking tot natuurinclusieve landbouw door fruitteler Gerrit Verweij De Geus
 • 13:20 – 13:45 uur: Henri Holster, projectleider van het project KPI’s voor Natuurinclusieve fruitteelt. Hij licht toe wat de bevindingen zijn rondom de ontwikkelen van algemene KPI’s over de sectoren heen en zoomt vervolgens in op de fruitteelt. Hij gaat in de op knelpunten en kansen voor KPI's legt hierbij een link met ervaringen op het bedrijf van Gerrit Verweij De Geus en deelnemers in het project Natuurinclusief Betuws Boeren.
 • 14:00 uur: De boomgaard in…..
 • 14:15 – 16:00 uur: Activiteiten in de boomgaard:
  • Aandacht voor bodem in het bijzonder het verhogen van het organische stofgehalte. Gerrit Verweij De Geus licht toe wat hij heeft gedaan op zijn bedrijf aangevuld door kennis van Ferdy Tolhoek, adviseur Centrale Adviesdienst Fruitteelt, aan de hand van een profielkuil.
  • Toelichting op de inzet van akkerranden /bloemenstroken voor natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving. Aandacht voor soorten mengsels, meerjarig en beheer van de randen, hagen en stroken. Hoe doe je dat? Gerrit en Ferdy lichten dit toe op basis van kennis en ervaringen in de praktijk.
  • Aandacht voor de zoektocht naar alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen, waaronder een toelichting op mechanische onkruidbestrijding met de Rinieri (Bio Dynamic Duo van Betuwe Mechanisatie.
  • Bezoek aan pas ingerichte notenboomgaard op het erf.
 • 16:00 – 17.00 uur: Afsluiten met drankje en een hapje.

Locatie  

Gerrit Verweij De Geus

Boonakkerweg 4

4158 LG Deil    

Mis het niet! Meld je nu direct aan

Maak alvast kennis met Gerrit Verweij De Geus