NIL Groot Koerkamp Harfsen (34)

Praktijkmiddag Natuurinclusief boeren in Harfsen

Betere bodem, minder kunstmest en chemie

Op 23 juni  vindt de praktijkmiddag Natuurinclusief boeren plaats op het melkveebedrijf van Mathijs Groot Koerkamp in Harfsen van 12:15 – 16:00 uur. Mathijs richt vooral op een betere bodem met meer bodemleven.

23-06-2022
Harfsen
Rochus Kingmans

Natuurinclusief boeren betekent voor Mathijs Groot Koerkamp vooral werken aan een betere bodem met meer bodemleven. Daar is nog veel (natuur)winst te behalen. Zoals er ook veel winst is te behalen in het terugschroeven van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Minder chemie en meer natuur. Waarbij de schoorsteen wel moet blijven roken! Op deze praktijkmiddag vertelt hij hoe hij dat in de praktijk invult en waar hij tegenaan loopt. Waarbij hij terzijde wordt gestaan door deskundigen. Alles inspirerend en vooral praktisch!

Meld je hier alvast aan voor deze praktijkmiddag

Programma
 • 12:15 – 13:00: Inloop met lunch
 • 13:00 – 13:15: Schets bedrijfssituatie en drijfveer m.b.t. natuurinclusieve landbouw door Mathijs Groot Koerkamp.
 • 13:15 – 13:25: Toelichting project ‘Kennis in en door de praktijk’ door projectleider Arjen van Buuren. Mathijs Groot Koerkamp is een van de deelnemers aan dat project, gericht op de praktische kant van natuurinclusief boeren.
 • 13:25 – 13:45: Peter Vanhoof licht de kringloop toe die hij vanuit project ‘Kennis in en door de praktijk’ op het bedrijf van Mathijs Groot Koerkamp in beeld heeft gebracht door eigen metingen en analyses. Dat begint bij de bodem, dan voer en drinkwater (wat gaat in de koe) en mest, melk en urine (wat gaat uit de koe). Dat heeft geleid tot concrete, praktische adviezen.
 • 13:45 – 14:00: Met eigen auto naar het maisperceel (ca. 1 km vanaf de boerderij)
 • 14:00 – 14:30: Arjen van Buuren vertelt over het belang van ecoploegen en gewasbeschermingsvrije maisteelt. Mathijs licht toe waar hij in de praktijk tegenaan loopt.
 • 14:30 - 14:45:  Met eigen auto weer terug naar de boerderij
 • 14:45 – 16:00: Bezichtiging perceel grasklaver. Peter Vanhoof geeft een toelichting aan de hand van een ter plekke gemaakt bodemprofiel met een profielspade.
  • Bezichtiging en toelichting perceel kruidenrijk grasland.
  • Bezichtiging perceel gras, onlangs ingezaaid met klaver. Peter Vanhoof geeft een toelichting aan de hand van een terplekke gemaakt bodemprofiel met een profielspade.
 • 16:00 – 17:00: Mogelijkheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje

                              

Locatie

Boerderij ’t Velder,

Familie Groot Koerkamp,

Velderweg 6,

7217 SC Harfsen

Routebeschrijving: zie http://www.educaboerderij.nl/informatie/route/

Mis het niet! Meld je nu aan

Maak alvast kennis met Mathijs