GNMF Bertus Oldenhave Hoge Resolutie 8560 (Fotograaf Annemieke Kok)

Praktijkmiddag Natuurinclusief boeren in Wijchen

Extra grond pachten voor meer natuurinclusief ondernemen

Op 12 juli vindt de praktijkmiddag Natuurinclusief boeren plaats op het melkveebedrijf van Edwin Sengers in Wijchen van 12.15 - 16.00 uur. Hij vertelt hoe hij 25 hectare voormalige akkerbouwgrond volledig natuurinclusief heeft ingericht.

12-07-2022
Wijchen
Monique Nieuwenhuis

Edwin Sengers heeft afgelopen jaar al zijn energie gestoken in een nieuw project waar hij 25 hectare akkerbouwgrond  natuurinclusief hheft ingericht. Daarvoor heeft Edwin Sengers rekening gehouden met de natuur, landschap, biodiversiteit, maar ook met de landbouw. Dit deed hij samen met het Collectief Rivierenland en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Edwin pacht de gronden van het Oud Burgeren Gasthuis. Hij en verschillende experts leggen uit hoe dit plan tot stand gekomen is.

We sluiten de middag af met een bezoek aan het perceel, waar onder meer 4 kilometer heggen zijn aangeplant en granen, mais, voederbieten, kruidenrijk grasland en veldbonen staan. Daarnaast zijn er ook kleurrijke akkerranden gezaaid. Ook licht Edwin zijn boer-burger initiatief ‘Bloemetje van de Boer’ toe.

Meld je hier aan voor de praktijkmiddag

Programma
 • 12:15 – 13:00 uur: Inloop met lunch  
 • 13:00 – 13:25 uur:  Melkveehouder Edwin Sengers vertelt zijn verhaal over de ontwikkeling van zijn bedrijf waarbij hij inzoomt op het pachten van extra gronden, die hij vervolgens in overleg met verschillende partijen op een natuurinclusieve manier heeft ingericht.  
 • 13:25 – 13:45 uur: Bert Snel van het Collectief Rivierenland vertelt wat over het traject van idee, beheersplan, samenwerking tot daadwerkelijke uitvoering in de praktijk. Welke rol heeft collectief in zo’n traject en welke kennis en middelen zijn hiervoor beschikbaar!  
 • 13:45 – 14:00 uur: Daarna met de huifkar richting het veld in Niftrik (afhankelijk van het aantal aanmeldingen)
 • 14:15 – 16:00 uur: Allerlei activiteiten in het veld:
  • Gerjan Sengers van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap geeft een toelichting op locatie en gaat in op de combinatie landbouw en landschap.
  • Veldcoördinator van ANV Maas en Waal ligt de mogelijkheden toe rondom ANLb op deze locatie (akkerranden, landschapselementen e.d.)
  • Edwin Sengers gaat in op de teelt van eiwit van eigen land (veldbonen) en zijn ervaringen hiermee in de praktijk. 
  • Edwin Sengers licht zijn boer-burger-initiatief toe aan de hand van zijn gestarte project Bloemetje van de Boer
 • 16:00 – 17.00 uur: Afsluiten met drankje en een hapje op ‘De Eikenhorst’

Locatie

De Eikenhorst

Familie Sengers

Staddijk 1

6603 LM Wijchen

Mis het niet! Meld je nu aan

Maak alvast kennis met de ondernemer