IMG 20211012 160023 Klein

Serie van drie onlinebijeenkomsten over agroforestry en notenteelt

LTO Noord organiseert de komende maanden een drietal online bijeenkomsten over agroforestry en notenteelt. Geïntesseerden kunnen zich nog aan melden.

22-11-2021
Onlinebijeenkomsten
Michaela van Leeuwen

De eerste bijeenkomst is een oriëntatiebijeenkomst, de tweede richt zich op de aanleg van bufferstroken met noten en in de derde bijeenkomst staan de teelttechnische aspecten rondom de teelt van noten centraal.

22 november 2021

Deze bijeenkomst is speciaal voor geïnteresseerden; starters in agroforestry of belangstellenden die willen starten met notenteelt (hazelnoten, walnoten).

Het concept agroforestry wordt toegelicht en de teelt van noten wordt op hoofdlijnen besproken (starten, bodem, rassenkeuze, aanplant systemen, teelthandelingen, na-oogst, etc).

Ook is er aandacht voor verwerking van noten de afzet hiervan in de markt.

Meld je hier aan voor deelname

30 november 2021

Deze bijeenkomst is voor ondernemers met interesse in het opzetten van bufferstroken met noten; klimaatbestendige landschapselementen met verdienmodel. In het concept actieprogramma nitraat worden bufferstroken met notenbomen specifiek benoemd.

Wat zijn bufferstroken? Hoe zien ze eruit? Welke ervaringen zijn ermee? Passen ze bij mij als ondernemer en mijn bedrijf? 

Op deze en andere vragen krijgt u antwoord. 

Meld je hier aan voor deelname

14 december 2021

Deze bijeenkomst is gericht voor ondernemers met notenbomen. Er is aandacht voor bemestingsstrategie bij noten, meten, interpretatie en advies.

Daarnaast kijken we naar de bodem op basis van de resultaten uit het grondonderzoek. Ook is er aandacht voor het geven water aan de bomen.

De belangrijkste teeltkundige handelingen worden voor de teelt van noten in deze bijeenkomst aan de orde gesteld.

Meld je hier aan voor deelname

Bron: LTO Noord