Graangeluk Akker Westbergweg (Foto Erik Jan Bijleveld)

Toekomstgericht telen voor boer, bodem en biodiversiteit

Hofmeijer loonwerkbedrijf houdt op donderdag 25 augustus 2022 in samenwerking met Leernetwerk Natuurinclusief Brummen en De Innovatie Coöperatie, een themadag ’Toekomstgericht telen’. Boeren en loonwerkers zijn van harte welkom om de gewassen en de nieuwste machines op het gebied van toekomstgericht telen te bekijken

25 augustus 2022
Demoveld, Eerbeekseweg 22 (N787) in Brummen
Heidi Uenk

Samen met boeren uit de IJsselvallei onderzoekt Hofmeijer Loonwerkbedrijf de mogelijkheden voor het telen van andere gewassen. Om deze gewassen te laten zien en te experimenteren met diverse teeltmethodes is een demoveld met ruim twintig gewassen gerealiseerd dat op donderdag 25 augustus te bekijken is.

22 gewassen

Op het demoveld zijn 22 verschillende gewassen te vinden. Eiwitrijke gewassen, zoals lupine, veldbonen, erwten en luzerne; maar ook diverse mengteelten, nieuwe maisrassen en vezelrijke gewassen, zoals sorghum en vezelhennep. Initiatiefnemer en teeltadviseur Herbert Hofmeijer vertelt: We zien dat er veranderingen afkomen op de landbouw met betrekking tot de te telen gewassen. Boeren zijn zoekende, met name naar eiwitvervangers. We willen boeren laten zien wat de mogelijkheden zijn. Daarom hebben we dit demoveld aangelegd.

Programma

De dag vindt plaats van 10:00 tot 14:30 uur. Naast het bezichtigen van de verschillende demovelden kun je ook deelnemen aan  verschillende workshops.

Er staan vier workshops op het programma, waarin melkveehouders Jan Willem Breukink en Bart Terwel en akkerbouwers Bas Tempert en Frans Koeckhoeven op een interactieve manier hun praktijkervaringen op het gebied van eiwitteelt en bodem graag delen met hun collega's.

Download hier het programma

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de themadag en aanmelden. Het demoveld is te vinden op een perceel ter hoogte van de Eerbeekseweg 22 (N787) in Brummen. Op de website van De Innovatie Coöperatie is een plattegrond met de gewassen beschikbaar. Het demoveld is vrij toegankelijk voor individuele personen. Groepen graag op afspraak.

Bron: De Innovatie Coöperatie