Stichting Landschapsbeheer Gelderland Website 9 Bron Marcel De Bont

Tweede buitenwerkdag op biologische melkveehouderij De Klaver

Op zaterdag 12 maart is de tweede buitenwerkdag bij de biologische melkveehouderij De Klaver in Angerlo. Vrijwilligers van de boerderijwerkgroep gaan dan verder met het snoeien en zagen en maken de takkenril van het snoeimateriaal af. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom om te komen helpen met het onderhoud aan het landschap rondom de boerderij.

12-03-2022
Angerlo
Eward Timmerman

Deze tweede buitenwerkdag in Angerlo wordt georganiseerd vanuit Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in kader van het project 'Versterken lokale netwerken van boeren, burgers en vrijwilligers'. De ochtend start om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur. Voor koffie, koek en soep wordt gezorgd. SLG begeleidt de nieuwe boerderijwerkgroep op dit natuurinclusieve boerenbedrijf om meer mensen kennis te laten maken met landbouw, natuur en landschap. Heb je zin om ook te helpen?

Meld je dan hier aan voor deelname

 

Zaterdag 12 februari was de eerste buitenwerkdag met zo’n vijftien vrijwilligers. Vrijwilligers van het landgoed Bingerden en andere mensen uit de omgeving hielpen met het snoeien van een houtsingel. De meidoorn is al zo’n 10 jaar niet gesnoeid, door de struiken terug te snoeien kunnen ze weer mooi opnieuw uitlopen. Als je alles snoeit is ook de nestelgelegenheid voor vogels weg, door het snoeihout te verwerken in een takkenril, zorg je dat de vogels er toch in kunnen broeden en schuilen. Voor Wilbert en Astrid van de Cruijsen, eigenaren van boerderij De Klaver, is het goed bevallen en ze zijn blij met de hulp. Wilbert:” Alleen begin je niet zo snel aan zo’n klus, dit gaat een stuk sneller en het is veel leuker''.

Contact met burgers

Wilbert en Astrid willen het onderhoud van de houtsingels en struweelhagen rondom hun weilanden graag aan pakken met een vaste groep vrijwilligers die hun twee keer per jaar komt helpen. Het contact met mensen maakt het werk leuker. Zo verkopen ze sinds de zomer van 2021 verse melk uit de melktap en gaat een deel van het vlees direct naar de consument in vleespakketten. Op dit moment levert dit financieel nog niet zoveel extra op, maar het zorgt voor contact met de mensen, die hun boodschappen rechtstreeks op de boerderij komen kopen. Een aantal van die mensen was in februari ook aanwezig op de werkdag.

Uniek bedrijf op prachtige locatie

De Klaver is een bijzonder bedrijf, gelegen op Landgoed Bingerden. Deze historische buitenplaats bestaat uit monumentale gebouwen, een landschapspark en omliggende landerijen. Wilbert en Astrid van de Cruijsen pachten een deel van deze landerijen voor hun melkveehouderij. De 70 koeien en 40 stuks jongvee grazen op de kruidenrijke graslanden en ook in nabijgelegen natuurgebieden van Natuurmonumenten langs de IJssel. Wilbert: “Biologische landbouw is een landbouwvorm die rekening houdt met het milieu en dierenwelzijn. De krijgen dieren veel ruimte en er wordt geen chemie gebruikt. Deze vorm van landbouw past goed bij landgoed Bingerden en daarom zijn wij hier 14 jaar geleden terecht gekomen.”

Meer informatie

Lees meer over de eerste buitenwerkdag en het biologische melkveebedrijf in Angerlo op de website van SLG

Foto's: Marcel de Bont