Webinar Voor Boeren, Financiering Natuurinclusieve Landbouw

Webinars over financiering van natuurinclusieve landbouw

De roep vanuit de maatschappij is groot: we willen een vorm van landbouw die hand in hand gaat met natuur en meer soortenrijkdom. Veel boeren en tuinders willen op hun bedrijf wel meer doen voor landschap en biodiversiteit, maar de reguliere financieringsvormen laten het niet toe om de bedrijfsvoering te extensiveren. Daarom organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in april twee webinars gericht op de financiering van natuurinclusieve landbouw.

13 april en 20 april
Arnhem
Boki Luske
13 april 2021- webinar voor boeren

Financiering van natuurinclusieve landbouw

Op 13 april organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een webinar voor boeren over verschillende vormen van financiering van natuurinclusieve landbouw. Tijdens DIT webinar Komen diverse Landelijke en Gelderse financieringsinitiatieven Aan het Woord: Aardpeer , Nationaal Groenfonds , Boerderij de Hooilanden en Burgerboerderij de Patrijs . Boeren en tuinders krijgen hiermee een introductie over welke vormen van financiering er mogelijk zijn en hoe het werkt. Het doel is om boeren en tuinders die hun bedrijfsvoering meer natuurinclusief en maatschappijgedragen willen ontwikkelen, te inspireren en een stapje verder te helpen.

De webinar duurt van 19.30 u tot 21.00 u, deelname is gratis. Opgeven kan via deze link:

Aanmelden voor deelname

20 april - webinar

Hoe kunt u als burger bijdragen aan natuurinclusieve?

Op 20 april vindt de tweede webinar plaats, gericht op burgers: Hoe kunt u als burger bijdragen aan natuurinclusieve landbouw? Als burger kunt u de boeren ondersteunen, of u nu een grote of een kleine portemonnee heeft. Tijdens dit webinar vertellen meerdere sprekers ( Land van Ons , Boerderij de Hooilanden , Burgerboerderij de Patrijs en Aardpeer ) over de verschillende vormen van financiering en hoe ze werken. U krijgt inzicht in de mogelijkheden voor u als burger om te dragen aan de omslag naar natuurinclusieve landbouw. Want de boeren kunnen het niet alleen!

De webinar duurt van 19.30 u tot 21.00 u, deelname is gratis. Opgeven kan via deze link: 

Aanmelden voor deelname

De webinars worden georganiseerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland.