Bufferstrook Juli 2019

POP3-project Bufferstroken 2.0

De kern van het project is kennisoverdracht en voorlichting over bufferstroken 2.0. En daarnaast het realiseren van een aantal bufferstroken 2.0 in Gelderland. Onder bufferstroken 2.0 verstaan we klimaatslimme landschapselementen met een verdienmodel! 

Ton Baltissen
Aanleiding

Bufferstroken 2.0 combineren de functie het verminderen van emissie naar oppervlakte water met een verdienmodel voor de ondernemer. Bufferstroken 2.0 heeft de aanmoedigingsprijs voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020 gewonnen. Deze aanmoediging was de inspiratie voor een verdere uitrol. 

Looptijd: 1 mei 2021 - 1 mei 2023 

Aanpak

Kennisoverdracht, verwerving van vaardigheden, bestaande uit: Opstellen factsheet met technische details bufferstrook 2.0.

  • Lezingen (workshops) over bufferstroken 2.0 (3 x) incl. werving voor aanleg.   
  • Workshop verdienmodel en ontwerpen en plannen realisatie stroken met geïnteresseerden (2 x).    
  • Trainingen beheer en onderhoud (4 x) (bodemeisen, snoeien, ziekten en plagen, oogsten, etc.).

Voorlichtingsacties bestaande uit:     

  • Excursies naar de drie aangelegde bufferstroken 2.0 (4 keer, in verschillende seizoenen).
  • Vakbladartikel schrijven.
  • Ondersteuning bij aanleg van bufferstroken bij aanleg door ondernemers zelf (zoveel mogelijk). 

Demonstratie activiteiten bestaande uit: Aanleg van minimaal 3 pilot bufferstroken. 

Betrokken partijen
  • CropEye
Partners