Brummen 1

Bijeenkomst: Landschapselementen als verbinding tussen boer en burger

De Gebiedscoöperatie Zuidelijke Ijsselvallei en Regio Stedendriehoek nodigen boeren, burgers en gebiedspartijen van harte uit op 28 mei in Empe. Tijdens deze bijeenkomst gaat Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap iets vertellen over het succes van de gebiedssamenwerking in de Ooijpolder. "Essentieel in dit verhaal zijn de boeren. Zij zijn de aannemers, die veranderingen in het landschap mogelijk maken,'' aldus Dirkmaat.

28 mei 2024
Empe
Gebiedscoöperatie

In de Ooijpolder zijn 30 kilometer landschapselementen in de vorm van knipheggen, struweelhagen, knotbomen, bloemrijke slootranden, graskruidenstroken en plasdrasoevers aaneengeregen. Dit is het grootste landschapsherstelplan in de vaderlandse geschiedenis. En de resultaten zijn ronduit spectaculair.

De Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei en Regio Stedendriehoek zijn benieuwd wat de ervaringen zijn in de Ooijpolder. Hoe werk je in een gebied samen aan veranderingen in het landschap? Wat levert het op voor boer, burger en biodiversiteit? Hoe is de financiering geregeld?
Ga er met ons over in gesprek!

Programma

  • 13:45 Inloop met koffie en thee
  • 14:00 Introductie Leernetwerk door de Gebiedscoöperatie
  • 14:15 Lezing Jaap Dirkmaat, het succes van de gebiedssamenwerking in de Ooijpolder
  • 15:15 Discussie, vragen olv het bestuur van de Gebiedscoöperatie
  • 16:00 Einde

Meer informatie

  • Datum: 28 mei, 13.45 – 16.00 uur
  • Locatie: Melkveehouderij Noord Empe, Noord Emperweg 1, Voorst
  • Voor wie: Boeren, burgers en gebiedspartijen

Aanmelden

Meld je hier direct aan

Of stuur een mail naar:  gebiedscoöperatie@gmail.com