Intro Afbeelding

Wil je weten wat jij kan doen aan Natuurinclusieve landbouw?
Doe hier inspiratie op voor je eigen bedrijf of doe mee:

Nieuws & activiteiten

Brerukink
Uitgelicht

14 november 2023: Natuurinclusief: Meer resultaat, minder druk!

Je werkt iedere dag buiten, in de natuur. En je werkt iedere dag steeds meer samen met die natuur. Daarbij pak je jouw kansen op goede verdienmodellen met perspectief voor de toekomst. Zodat je kan blijven boeren. Dat levert jou minder druk op: minder mineralenverliezen, meer biodiversiteit, een aantrekkelijker landschap en een betere waterkwaliteit. Ook een voordeel: zo komt er minder druk van de maatschappij, maar juist waardering. Een mooi vooruitzicht, toch? Vind je het interessant om hier meer over te horen, kom dan dinsdag 14 november naar de eerste Gelderse Natuurinclusieve Landbouwdag. Deze vindt plaats op Suzie’s Farm in Aalten.

Mis het niet! Meld je direct aan!

Ambitie 2030

Wij hebben in Gelderland een gemeenschappelijke landbouw, die binnen de ecologische draagkracht van de omgeving past, waarbij:

Icon Verdienmodellen

Het door nieuwe verdienmodellen aantrekkelijk is om natuurinclusief te ondernemen.

Icon Kringlopen

Kringlopen zodanig regionaal zijn gesloten, dat de kwaliteit van bodem, water en lucht goed is.

Icon Landbouwgronden

Landbouwgronden een gezonde bodem hebben.

Icon Landschappen

De streekeigen landschappen aantrekkelijker en vitaler zijn geworden.

Icoon Biodiversiteit

De biodiversiteit is toegenomen.

Icon Klimaatverandering

De landbouw bijdraagt aan het voorkomen van klimaatverandering.

‘De natuur beter integreren in je bedrijfsvoering’

Het melkveebedrijf van de familie Lankhorst is onderdeel van een landgoed. Maar dat is voor hen niet dé reden om natuurinclusief te boeren. Door te boeren mét de natuur kun je bijvoorbeeld toe met minder kunstmest. Wordt de bodem weer terug gezet in haar kracht met alle voordelen van dien. Het enthousiaste relaas van een van de zes Gelderse inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw.

Organisaties die meewerken in het platform zijn:

Logo Natuur En Milieu Gelderland
Logo Collectief Rivierenland
Motorklein
Wurlogo
Logo Doornik Natuurakkers
Logo Geldersch Landschap Kasteelen
Logo Gemeente Brummen
Logo Gemeente Ede
Logo Gelders Particulier Grondbezit
Logo Graag Geluk
Logo Ivn Natuur Educatie
Logo LTO Noord
Logo Natuurcollectief Veluwe
Logo Natuurmonumenten
Logo Provincie Gelderland
Logo Staatsbosbeheer
Logo Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Logo Vala
Logo Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk
Logovnc1
Logogajk
Stedendriehoek
Vruchtbare Kringloop Achterhoek En Liemers
Logobionext