GNMF Koelewijn Maaiwerkzaamheden

Samen landbouw en natuur versterken

Wil je weten wat jij kan doen aan Natuurinclusieve landbouw?
Doe hier inspiratie op voor je eigen bedrijf of doe mee:

Ambitie 2030

Wij hebben in Gelderland een gemeenschappelijke landbouw, die binnen de ecologische draagkracht van de omgeving past, waarbij:

Icon Verdienmodellen

Het door nieuwe verdienmodellen aantrekkelijk is om natuurinclusief te ondernemen.

Icon Kringlopen

Kringlopen zodanig regionaal zijn gesloten, dat de kwaliteit van bodem, water en lucht goed is.

Icon Landbouwgronden

Landbouwgronden een gezonde bodem hebben.

Icon Landschappen

De streekeigen landschappen aantrekkelijker en vitaler zijn geworden.

Icoon Biodiversiteit

De biodiversiteit is toegenomen.

Icon Klimaatverandering

De landbouw bijdraagt aan het voorkomen van klimaatverandering.

De jonge ondernemers, akkerbouwer Jan Huigen en biologisch melkveehouder Sander Tiecken, zijn een paar jaar geleden een nieuwe uitdaging aangegaan in de Gelderse Waard. Zij vertellen hoe zij samen met Twickel de omslag hebben gemaakt naar natuurinclusief ondernemen.

Organisaties die meewerken in het platform zijn:

Logo Natuur En Milieu Gelderland
Logo Collectief Rivierenland
Logo De Heide Boerderij
Logo De Marke
Logo Doornik Natuurakkers
Logo Geldersch Landschap Kasteelen
Logo Gemeente Brummen
Logo Gemeente Ede
Logo Gelders Particulier Grondbezit
Logo Graag Geluk
Logo Ivn Natuur Educatie
Logo LTO Noord
Logo Natuurcollectief Veluwe
Logo Natuurmonumenten
Logo Provincie Gelderland
Logo Staatsbosbeheer
Logo Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Logo Vala
Logo Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk
Logovnc1
Logogajk
Logo Cleantechregio