GNMF Bertus Oldenhave Hoge Resolutie 8560 (Fotograaf Annemieke Kok)

Biodiversiteit

De biodiversiteit is in verschillende regio’s sterk afgenomen. Door meer aandacht te besteden aan landschapselementen en meer kruidenrijke graspercelen en bloeiende akkerranden op ons bedrijf en in onze directe omgeving neemt de biodiversiteit toe. Deze ontwikkeling is niet alleen goed voor de landbouw, maar draagt ook bij aan het behouden en stimuleren van specifieke doelsoorten. Hommels, bijen, insecten, vlinders en boerenlandvogels krijgen de ruimte in een divers landschap. Dit landschap zorgt voor meer maatschappelijke waardering en draagvlak. Boeren en tuinders produceren dagelijks gezond voedsel, bloemen en planten, waarbij ze oog hebben voor de kwaliteit van de omgeving, bodem en water.

Doe inspiratie en kennis op uit de onderstaande projecten in Gelderland, waarin aandacht is voor het creëren van meer biodiversiteit in het landschap

Relevante (wetenschappelijke) informatie

Dossier: Biodiversiteit (WUR)

Projecten