Afbeelding1

KPI's natuurinclusieve fruitteelt

Kritische prestatie indicatoren (KPI's) voor de fruitteelt worden samen met de fruitteeltsector ontwikkeld om praktisch te kunnen sturen op meer natuurinclusiviteit en daarbij de prestaties te kunnen verantwoorden naar de samenleving

Rivierenland
Henri Holster
Aanleiding

KPI's natuurinclusieve fruitteelt zijn belangrijk. Ze maken het mogelijk om individuele ondernemers op het behalen van natuurinclusieve duurzaamheidsdoelen te kunnen monitoren, motiveren en waarderen. Individueel. De Fruitmotor kijkt buiten dit project ook naar de mogelijkheid om met deze indicatoren te kunnen sturen, bijvoorbeeld op basis van gestapelde beloningen.

Beoordelen en waarderen op basis van de KPI's zijn ook belangrijk om op transparante manier verantwoording af te leggen naar de samenleving en de keten. De KPI's zijn de basis van een toekomstig monitorings- en waarderingssystematiek voor de fruitteler. Deze KPI's worden vertaald in een set van praktische maatregelen.

Looptijd: 1 januari 2021 - 1 april 2022

Plan van aanpak

Bij de uitwerking zal maximaal gebruik worden gemaakt van de kennis van instrumenten uit andere sectoren. KPI's worden in andere sectoren al gebruikt (bijvoorbeeld in de zuivelsector met de biodiversiteitsmonitor). In de fruitsector is dat nog niet het geval. Maar eerst gaan we zelfs terug naar de basis: Wat is een natuurinclusieve fruitteelt? Met partijen uit de fruitteeltsector stellen wij normen en normen enorm.

Met hulp van een milieukundig student van de Radboud Universiteit wordt eerst op basis van literatuuronderzoek een studie gemaakt van theoretische kaders en KPI's in verschillende domeinen en sectoren. Hierbij krijgt ook historische analyse een plek. Daarbij wordt gekeken hoe partijen vroeger en nu aankijken tegen natuurinclusiviteit en haar waardering. CLM heeft hier een deskundigenrol bij de begeleiding van student en projectpartners.

Uiteraard wordt in het eindresultaat gestreefd naar de beste balans tussen wat de fruitteeltsector zelf kan en wil en waar natuur en samenleving op langere termijn het beste mee gediend is.

 

Betrokken partijen
  • De Fruitmotor
  • Fruittelers
  • Fruitmasters
  • Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF)
  • Natuur en Milieu Gelderland
  • Radboud Universiteit
  • Provincie Gelderland
  • Centrum van Landbouw en Milieu
Partners
FRUITMOTOR
Gerelateerd nieuws