Appel Boom 1000Px Shutterstock 156297122

De Fruitmotor presenteert KPI’s duurzame fruitteelt

12 juli kwam een gemengde groep deelnemers vanuit de fruitsector in Culemborg bij elkaar: telers, belangenorganisatie NFO, Rabobank, adviesorganisaties Fruitconsult en de CAF, maar ook landschapsorganisatie SLG, provincies Gelderland en Utrecht en het ministerie van LNV. Gezamenlijk spraken ze over de KPI’s kringloop- en natuurinclusieve landbouw.

Toekomstgerichte bijeenkomst

Naast de presentatie van de voorlopig set indicatoren werden de aanwezigen meegenomen in het vervolgproject waar nu een vijftal vereenvoudigde indicatoren in de praktijk met 4 telers worden getest. De betrokken telers zijn goed en enthousiast onderweg, maar nog voorzichtig of dit gaat werken in de fruitteeltsector. In de afrondende discussie werd maar weer duidelijk dat we hier werken aan de voorkant van een systeem van gestapelde waardering. En dat er nog stappen nodig zijn om de waardering in financiële of andere zin er te laten komen. Ondertussen sturen overheden op lange-termijndoelen. Het was al met al een goede bijeenkomst met scherpe inbreng en een doorkijk naar de nabije toekomst. 

KPI’s met eenzelfde taal

De Fruitmotor heeft gewerkt aan de indicatoren en de waarderingssystematiek, samen met een groot aantal partijen uit de fruitsector en met ondersteuning van CLM en de CAF. In de bijeenkomst trapte Henri Holster van De Fruitmotor af met hoe de KPI's tot stand zijn gekomen en waarvoor ze bedoeld zijn. Een uniforme set met eenzelfde taal bedoeld voor vele toepassingsgebieden, tussen leren en reguleren. Daarbij is gaandeweg de omslag gemaakt van natuurinclusieve fruitteelt naar ook kringloopfruitteelt, eigenlijk dus duurzame fruitteelt. En van maatregelen naar doelsturing via de doelenboomstructuur zoals het landelijke KPI-k traject volgt. Dat laatste gaat de overheid flink op inzetten, waarbij de KPI's een belangrijk instrument zijn.

 

Lees hier het rapport met de 11 KPI's

 

Praktijk gaat de 11 indicatoren testen

Willem van der Zalm presenteerde de 11 indicatoren voor de fruitteelt. Eigenlijk een voorlopige set die weliswaar tot stand gekomen is met inbreng van een groot aantal sectorpartijen, in en met de praktijk zich verder zal door ontwikkelen. Willem vergeleek de KPI-k set met die van de akkerbouw; deze liet zien dat er weliswaar veel overlap is, maar de fruitsector op onderdelen ook echt anders is.  Zoals op de thema's bodem en klimaat. Het leverde discussie op over specifieke indicatoren. Zijn ze niet te complex, of soms niet juist te plat? Conclusie hier was dat de set nog niet af is en dat deze in de praktijk goed uitgetest moet worden.

Praktijktest gestart…

Eind 2022 is deze praktijktest gestart met 4 telers van verschillende bedrijfssystemen: teler-teler, korte keten teler, precisie-teler en natuurinclusieve teler. Dat was met financiering van de provincie Gelderland en met medewerking van CLM en de CAF. Eric Hees van CLM vertelt over hoe hier wordt gewerkt met de 5 meest prioritaire indicatoren voor de fruitteelt: gewasbeschermingsmiddelen, klimaat en energie, bodem, water en biodiversiteit. “We kunnen wel blijven praten, maar we moeten ook gewoon proberen”, aldus Bart van Moorsel van de provincie. De indicatoren zijn weer wat beter uitgewerkt en de streefwaarden per indicator zijn voor de praktijktest vastgesteld op de niveaus Goed(Bewust)-Beter-Best.

… en een test vanaf 2024

In de Kromme Rijnstreek loopt een vergelijkbaar traject met telers die in 2024 gaan testen. Hier spelen nu 7 indicatoren en er is veel overlap in de werkwijze. Uitwisseling van kennis staat op het programma.  De betrokken telers die aanwezig waren, gaven aan enthousiast te zijn om nu bottom up aan het stuur te zitten en te kunnen laten zien wat ze presteren.

Praktijkmiddag bij teler Gerrit Verweij de Geus

Eind dit jaar is er meer bekend over de voorlopige resultaten van de test, dan is ook het moment om weer bij te praten. Op 29 augustus is er bij teler Gerrit Verweij de Geus de praktijkmiddag “NIL in rendement”. Hier wordt ingegaan op de mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve kosten en baten van natuurinclusieve fruiteelt.

Lees meer op www.defruitmotor.nl/kpi