GNMF Bertus Oldenhave Hoge Resolutie 8560 (Fotograaf Annemieke Kok)

Wat is natuurinclusieve landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is kringlooplandbouw met aandacht voor natuur en landschap. Door te werken aan natuurinclusieve landbouw dragen we bij aan een maatschappelijk gewenste landbouw, die produceert binnen de ecologische draagkracht van de omgeving en waarin boeren beloond worden voor hun inspanningen. 

De definitie die we daarvoor in Gelderland gebruiken is die van Wageningen University & Research:
'Een economisch rendabel landbouwsysteem, dat optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in bedrijfsvoering, inclusief zorg voor de ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf.'

Lees meer over de achtergronden van deze vorm van landbouw en wat het betekent voor de boer.

Doe inspiratie en kennis op aan de hand van de verschillende thema's en projecten rondom natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Meer weten of deelnemen? Neem gerust contact op met de contactpersoon van het desbetreffende project.

Boer Pieter Brouwer in gesprek met de boswachter Esther Rust

“We hebben best verschil van inzicht en deels een ander belang”, zeggen melkveehouder Pieter Brouwer en boswachter Esther Rust tijdens een wandeling op het land van Pieter. Maar ze zijn het erover eens dat ze samen het landschap maken. “Het is dus heel logisch om samen te werken. De crux zit in samen beter communiceren.”