GNMF Bertus Oldenhave Hoge Resolutie 8560 (Fotograaf Annemieke Kok)

Landschappelijke kwaliteit

Door de jaren heen zijn verschillende landschapselementen verloren gegaan. Wij willen in Gelderland deze herstellen, behouden en ontwikkelen. We geven ruimte aan herstel en aanleg van houtwallen, heggen, kruidenrijke greppels, natuurlijke bermen en natuurvriendelijk oevers onder meer door Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Het doel is een gevarieerd landschap voor mens en dier en plant, met voldoende overlevingskansen voor insecten, zoals bijen en vlinders, vogels en andere dieren.

Projecten

Doe inspiratie en kennis op uit de onderstaande projecten, waarin aandacht is voor een aantrekkelijk en hoogwaardig cultuurlandschap.

Relevante (wetenschappelijke) informatie

Projecten