5

Studiegroep Toekomstbestendig Telen

In de Regio Stedendriehoek wordt er door gemeenten, belangenpartijen en boeren samengewerkt voor kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van Natuurinclusieve Landbouw voor een toekomstbestendig handelingsperspectief voor de landbouw.

Stedendriehoek / IJsselvallei / Brummen, Voorst, Apeldoorn en Rheden
Heidi Uenk
Aanleiding

Er is steeds meer aandacht voor het telen van alternatieve (eiwitrijke) gewassen. Ook in het kader van het nieuwe GLB staan alternatieve gewassen in de belangstelling. Daarnaast komt steeds meer de vraag naar voren hoe een goede opbrengst te behalen zonder gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. De studiegroep Toekomstgericht Telen gaat in op al deze vraagstukken.

Looptijd: april 2023-januari 2024

Plan van aanpak

Gedurende het seizoen zijn er vijf studiegroep momenten. We bezoeken voorbeelden in het veld en afhankelijk van de leervragen zoomen we in op verschillende onderwerpen, denk aan het omgaan met onkruid en plagen, juist bodembeheer en verwerking in rantsoen.

Uitvoering

De organisatie is in handen van Heidi Uenk en Lisa Kievits (Happyland), De inhoudelijke begeleiding wordt verzorgd door Arjen van Buuren.

Deelnemende partijen

Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei, Collectief Veluwe, gemeenten Voorst, Brummen, Apeldoorn.

Partners
Logo Natuurcollectief Veluwe
Gerelateerd nieuws