15 Febr

Praktijknetwerk Toekomstgericht Telen het veld in

Op 15 februari vond de 2e bijeenkomst van het Praktijknetwerk Toekomstgericht Telen plaats op het bedrijf van deelnemer Arend Versteeg in Uddel. Arend heeft een diverse bedrijfsvoering, met akkerbouw, varkens en melkvee. En daarnaast nog een foodtruck en een groepsaccomodatie. Hij deelt zijn ervaringen graag met collega's. 

 

Biologisch bodemleven

Onder begeleiding van Arjen van Buuren, natuurinclusief akkerbouwer bespraken de deelnemers de teeltplannen voor het jaar 2024. Belangrijk onderdeel van een succesvolle teelt is de bodemsituatie. Aan de hand van de bodemanalyses van de percelen van Versteeg, lichte Arjen toe hoe je deze analyses kunt interpreteren met als uitgangspunt het verbeteren van het biologisch bodemleven. Dit is een andere benadering dan alleen kijken vanuit de chemie om de plant te voeden.

Het veld in

In het veld ging het gesprek verder over het belang van het laten staan van uitgebloeide akkerranden als overwinteringsplaats voor nuttige insecten. Laat wat ‘rommel’ staan om de bodem bedekt te houden én insecten de kans te geven te overleven om je in het voorjaar weer van dienst te zijn. Het praktijknetwerk wisselt kennis uit over telen van toekomstgerichte gewassen op natuurinclusieve wijze met groepsbijeenkomsten en 1 op 1 advies van Arjen van Buuren.