5

Agrariërs aan de slag met Toekomstgericht Telen

Dertig agrariërs uit de regio Brummen, Voorst, Apeldoorn en Rheden zijn begin april gestart met de studiegroep Toekomstgericht Telen onder begeleiding van Arjen van Buuren, adviseur en akkerbouwer in de Achterhoek. De deelnemers, voornamelijk melkveehouders en een aantal akkerbouwers willen met en van elkaar leren over de teelt van toekomstgerichte gewassen op natuur inclusieve wijze.

Leren van elkaar

Woensdag 26 april, de 2e studiedag gingen de deelnemers naar de overkant van de IJssel om op bezoek te gaan bij hun adviseur Arjen van Buuren. Hij vertelde zijn verhaal op landgoed Velhorst in Lochem en nam de deelnemers mee over zijn percelen. Verschillende onderwerpen passeerden tijdens de rondleiding de revue.  Onderwerpen als gewaskeuze, opbrengsten, verwerking in het rantsoen, hoe ziet het bespaarmodel eruit, hoe werkt een goede kruidenrand en hoe draagt dit bij aan de gezondheid van het gewas. Het viel op, dat het telkens begint bij een gezonde bodem. Veel deelnemers waren oprecht geïnteresseerd in de teelt van toekomstgerichte gewassen, de werking van natuurlijke processen en het bodemleven. En stelden gerichte vragen. Voor de ene deelnemer was de informatie veelal bekend, terwijl het voor een ander compleet nieuw was. Naast het delen van de kennis van Arjen hebben de deelnemers ook veel geleerd van elkaar.

Meer over het project

De studiegroep komt in totaal 5 keer gedurende het seizoen bij elkaar om de ontwikkelingen van de gewassen bij de deelnemers te volgen. Ook krijgen ze op verzoek tips van Arjen voor het eigen teeltplan en ontvangen zij naslagwerk over bodemleven, gewassen en effecten van grondbewerking. De studiegroep wordt georganiseerd door Heidi Uenk en Lisa Kievits (Happyland) in het kader van Fiche 5.5. Zuidelijke IJsselvallei met een financiering van Platform Natuurinclusieve Landbouw van Provincie Gelderland.