Marke3

Agro-Innovatiecentrum De Marke als proefbedrijf voor natuurinclusieve landbouw

Het samen met boeren, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties scherp krijgen van de vaktechnische, ecologische en economische kennisvragen op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Die vraagstukken vertalen in een onderzoeks- en demoprogramma.

Gelderland, Achterhoek, Hengelo (Gld.)
Henri Holster, projectleider
Aanleiding

Natuurinclusieve landbouw is een nieuw begrip. Veel boeren hebben nog geen concreet beeld wat ermee wordt bedoeld. NIL vraagt ​​het opnieuw doordenken van het hele systeem. Welke beelden ontstaan ​​dan, welke inhoudelijke vragen doemen dan op? Die beelden en vragen vertalen we in een onderzoeksprogramma dat concrete inzichten en antwoorden moet opleveren voor boeren, ketenpartners en burgers.

 Looptijd: 1 januari 2021-31 december 2024

Plan van aanpak

Omdat dit programma moet bijdragen aan inzicht, bewustwording en betrokkenheid van boeren, met de brede groep aan gangbare boeren.

1. Inventarisatie- brainstorm- en creatiefase
 • Instellen programmateam
 • Desksearch
 • Inspiratiebijeenkomst
 • Creatiesessies
2. Planfase
 • Uitwerken onderzoeksprogramma
 • Opstellen ontwikkelvisie De Marke
3. Uitvoeringsfase
 • Inrichten begeleidings-/ adviesgroep
 • Kick-off symposium
 • Uitvoering onderzoeksprojecten
 • Brede communicatie
Resultaten:
 • Een inspiratie- en overzichtsdocument over NIL
 • Een onderzoeksprogramma met een portfolio van onderzoeksprojecten
 • Een NIL-ontwikkelvisie voor De Marke
 • Toename bewustzijn, kennis en kunde betreffende natuurinclusieve landbouw bij boeren, burgers, overheden etc.
 • Ecologische, economische en vaktechnische kennisvragen rond natuurinclusieve landbouw zijn beantwoord.
 • Er wordt een bijdrage geleverd aan een sectorale toekomstvisie op Natuurinclusieve landbouw

Betrokken partijen

Coöperatie Agro Innovatiecentrum De Marke, Wageningen UR, LBI, NMG, VHL, Aeres, SLG, Federatie Agro-Ecologische landbouw, Bionext, VALA, VKA, LTO, SBB, NM, NL Green Label, St. Deltaplan Biodiversiteitsherstel, ketenpartijen (FrieslandCampina ea )

Partners
Wurlogo
Gerelateerd nieuws