IMG 20211104 WA0004

Succesvolle bijeenkomst Natuurinclusieve Landbouw op de Marke

Op 4 november kwamen ruim 40 boeren, wetenschappers en andere geïnteresseerden naar het Agro-innovatiecentrum De Marke voor een bijeenkomst over Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Wat verstaan we onder natuurinclusieve landbouw? Hoe passen we dat in op onze bedrijven en welke vragen roept dat op? Agro-innovatiecentrum De Marke gaat aan de slag met het vinden van antwoorden, maar dat doen we samen met de praktijk.

Deze bijeenkomst was onderdeel van het project ‘De Marke, proefbedrijf voor natuurinclusieve landbouw‘, gefinancierd vanuit het provinciaal actieprogramma Natuurinclusieve Landbouw. Dagvoorzitter Carel de Vries begon met een korte introductie over het project en de doel van de bijeenkomst. Daarna gaf Nick van Eekeren een inleiding over natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit. Na het algemene deel was het tijd om in groepen uiteen te gaan. Eén groep ging naar buiten en de andere groep bleef in de zaal. Na een gezamenlijke lunch wisselden de groepen.

Natuurinclusieve landbouw op De Marke

De afgelopen periode hebben we met experts van Wageningen University and Research (WUR) en Louis Bolk Instituut voor De Marke plannen gemaakt voor een ‘natuurinclusieve bedrijfsvoering’. Buiten in de stal werden deze plannen toegelicht. Daarna werd de groep opgesplitst in kleine subgroepen waarin de plannen verder werden besproken. De vragen die de plannen opriepen stonden centraal.

Praktijkbedrijven

Naast plannen voor De Marke hebben we ook op twee andere melkveebedrijven geïnventariseerd wat zij al doen aan biodiversiteit en welke mogelijkheden er zijn om meer natuurinclusief te worden. Hiervoor zijn we met experts op bezoek gegaan bij een intensief melkveebedrijf (>20.000 kg melk/ha) en extensief melkveebedrijf (<12.000 kg melk/ha) in de Achterhoek. Tijdens de bijeenkomst is van deze bedrijven een korte introductievideo getoond. Hier kunt u de video van de familie Te Brake bekijken.


Op de twee bedrijven liggen andere kansen en andere uitdagingen. Welke beelden ontstaan ​​tijdens het uitwerken van de plannen en welke inhoudelijke vragen doemen dan op? Deze vragen werden in subgroepen met de deelnemers behandeld.

Vervolg

Met het projectteam gaan we de komende weken de diverse onderzoeksvragen prioriteren en de belangrijkste vragen verder uitwerken tot concrete projectvoorstellen. Deze projecten gaan we de komende jaren aan werken.

Meer informatie

Lees alles over natuurinclusieve landbouw op het Agro-innovatiecentrum De Marke in de speciale nieuwsbrief over dit onderwerp.

 Of kijk op de website