Luchtfoto Ginkel

Enclave de Ginkel

Al honderden jaren is er een landbouwenclave op de Ginkel. Door meer natuurinclusief te werken willen we aantonen dat landbouw kan blijven bestaan met een plus voor natuur en biodiversiteit.

Ede
Gerdien Kleijer, Gemeente Ede
Aanleiding

Op de Veluwe, in de gemeente Ede, ligt een bijzondere landbouwenclave: de Ginkel. Het gaat om 120 ha landbouwgrond, omsloten door Natura 2000. Het is een gebied met hoge landschappelijke, natuur-, hydrologische en cultuurhistorische waarden, die onder druk staan. We willen een vitale landbouw behouden op de Ginkel en laten zien DAT en HOE landbouw in een gebied als de Ginkel een positieve bijdragen kan leveren aan natuur en recreatie.

Looptijd: 1 maart 2021 - 31 december 2024

Aanpak

Er is een gebiedsplan gemaakt voor de Ginkel, waar natuur, recreatie en landbouw gezamenlijk een plek krijgen én een plus zetten op biodiversiteit, klimaat en andere opgaven.

In 2021 is met de verschillende pachters en andere stakeholders een plan van aanpak opgesteld.

Vanaf 2022 wordt het plan uitgerold. We gaan vanuit bodem werken en zetten in op bodemgericht telen. Om dat te kunnen doen wordt eerst een nulmeting uitgevoerd, om zicht te krijgen op de gezondheid van de bodem. We verkennen andere teelten zoals granen en bonen. Boeren hebben of maken een bedrijfsnatuurplan.

Betrokken partijen

We werken met 13 pachters, Stichting Edese Schaapskudde en partijen als Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland, Collectief Veluwe, Natuurmonumenten en Defensie.

Partners
Logo Gemeente Ede
Logo Natuurmonumenten
Logo Natuurcollectief Veluwe
Logo Provincie Gelderland