Samen leren_AH2 3480 Prinsen

Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek

Het project verbreedt en verdiept de kennis van melkveehouders en akkerbouwers in Oost-Nederland (Achterhoek en omgeving) op het gebied van natuurinclusieve landbouw zodat zij hier op eigen bedrijf onderbouwd en gemotiveerd mee aan de slag kunnen.

Oost-Nederland
Heidi Uenk

Het project ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ verbreedt en verdiept de kennis van agrariërs in Oost-Nederland (Achterhoek en omgeving) op het gebied van natuurinclusieve landbouw zodat zij hier op eigen bedrijf onderbouwd en gemotiveerd mee aan de slag kunnen.

Plan van aanpak

Het project kent vier afzonderlijke trajecten waaraan agrarische ondernemers mee kunnen doen:

  • Basiscursus
  • Een verdiepende cursus met een natuurinclusief bedrijfsplan  en één op één-coaching,
  • Een lerend praktijknetwerk waarin boeren leren van boeren en een traject waarin verbinden en verdienen in en met de omgeving en samenleving centraal staat.

Looptijd: januari 2023 tot juni 2024

Resultaat

Samen leren, kennis opdoen op verschillende thema’s en het toepassen van natuurinclusieve landbouw staan centraal tijdens dit project. Er komt veel op de landbouw af. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in de mestwetgeving, de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water, herstel van biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. Daarnaast zet het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) steeds meer in op vergroening met het leveren van ecologische diensten.

Het integreren van natuurinclusieve landbouw kan een oplossing zijn en kansen bieden om met deze uitdagingen om te gaan, passend bij de bedrijfsvoering en bij de omgeving.

Partners
Logo Gemeente Brummen
Logo Natuurcollectief Veluwe
Logovoorst
Logoapeldoorn