Samen leren_AH2 3480 Prinsen

Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek

Ben jij melkveehouder of akkerbouwer in de Achterhoek en wil je meer leren over het toepassen van natuurinclusieve landbouw in je bedrijfsvoering?

Meld je dan aan voor de basiscursus of de verdiepingscursus van het project ‘Samen leren voor natuurinclusieve landbouw’. Voor boeren in de Stedendriehoek is een vergelijkbaar traject. Er vindt uitwisseling plaats tussen beide regio’s, zodat boeren met en van elkaar leren.

Oost-Nederland
Heidi Uenk

 

Meld je hier direct aan

 

Interessante inhoud, goede begeleiding

Natuurinclusieve landbouw draait om een landbouw die natuurlijke processen integreert in de bedrijfsvoering. Het begint met een gezonde bodem, gaat om het sluiten van kringlopen en heeft positieve effecten op de biodiversiteit en het klimaat.

De inhoudelijke begeleiding wordt verzorgd door Theo Nieuwenhuis, voormalig melkveehouder en adviseur op het gebied van bodem en kringlooplandbouw en akkerbouwer in Didam. Programmabegeleiding wordt verzorgd door Heidi Uenk. Lees hier meer over de cursussen en over de inhoudelijke bijdrage en begeleiding door Theo Nieuwenhuis.

Basiscursus Natuurinclusief

In de Basis Natuurinclusief, worden boeren begeleid om de eerste stappen te kunnen zetten in het uitvoeren van natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf. Er worden handvatten aangereikt voor het daadwerkelijk invoeren van maatregelen. Aan de orde komen onder andere hoe werk je aan een gezonde bodem en kringloop op je bedrijf, wat is ‘nut’ van biodiversiteit en de functie van hagen en bomen. Ook kijken we naar financieringsmogelijkheden van maatregelen. Aan het einde van de cursus heb je een goed beeld van natuurinclusieve landbouw en welke voordelen het voor jouw bedrijf biedt. De cursus is 4 dagdelen, in de periode september – maart 2024. Een inspirerende excursie is onderdeel van het programma. Deelname is gratis en er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers.

Verdiepingscursus - Natuurinclusief Plan

De verdiepingscursus is bedoeld voor boeren die ervaring hebben met natuurinclusieve landbouw en hun natuurinclusieve bedrijfsplan verder willen verdiepen en uitvoeren. Deze cursus is bedoeld voor boeren die al bezig zijn met natuurinclusieve maatregelen, en die verdieping zoeken. Er wordt ingezoomd op het eigen plan, en er is 1-op-1 coaching. Aan het einde van de cursus heb jij naast verdiepende kennis over natuur inclusieve landbouw een antwoord op je leervraag en een eigen natuur inclusief plan. De cursus is 4 dagdelen, in de periode september – maart 2024. Een inspirerende excursie is onderdeel van het programma. Deelname kost € 150 exclusief BTW en er is ruimte voor maximaal 10 deelnemers.

Lerend netwerk

Er wordt ook aandacht besteed aan een open lerend praktijknetwerk waarin boeren leren van boeren en een traject waarin verbinden en verdienen in en met de omgeving en samenleving centraal staat.

Aanmelden

Inschrijven kan tot 1 september 2023.

Meld je hier direct aan

Vragen?

Heb je vragen over het cursustraject? Neem dan contact op met programmabegeleider Heidi Uenk, bel: 06-53345889.

 

 

Partners
Logo Gemeente Brummen
Logo Natuurcollectief Veluwe
Logovoorst
Gerelateerd nieuws