20210604 103138

Natuurinclusieve landbouw cursussen ‘basis’ en ‘verdieping’: waar gaan we het over hebben?

Zowel in de Regio Stedendriehoek als in de Achterhoek worden in de periode september 2023 tot en met maart 2024 cursussen natuurinclusieve landbouw aangeboden.

Ben jij melkveehouder of akkerbouwer en wil je meer weten over of je verdiepen in de principes van natuurinclusieve landbouw en hoe dit op jouw bedrijf in te passen is? Dan zijn deze twee cursussen geschikt voor jou.

sep 2023
Achterhoek en Stedendriehoek
Heidi Uenk

Meld je direct aan voor een cursus in de Stedendriehoek

Meld je hier direct aan voor een cursus in de Achterhoek

 

Goede begeleiding

Theo Nieuwenhuis en Heidi Uenk begeleiden de deelnemers in de basiscursus en de verdiepingscursus. Theo is voormalig melkveehouder, begeleider op het gebied van bodem en kringlooplandbouw en akkerbouwer in Didam.

Basiscursus

‘Bij de basiscursus hebben we het bijvoorbeeld over het effecten van bodem en planten, natuurlijk werken en verschillende vormen van biodiversiteit. Welke processen spelen in de bodem, wat is het bodemleven en wat doet biodiversiteit? Boeren denken vaak nog dat natuur inclusief iets groots is, maar door kleine stappen te zetten, ben je ook al natuur inclusief bezig en leer je meer over de effecten en voordelen op je bedrijfsvoering‘, aldus Nieuwenhuis.

Verdiepingscursus

In de verdiepingscursus gaan de boeren zelf aan het werk met een bedrijfseigen natuur inclusief plan en het integreren daarvan. ‘Het verminderen van input, voeding van koeien, de effecten van organische stof in de bodem, CO2-vastlegging en het adaptatiemodel, waarbij natuurlijke processen benut worden voor een weerbaarder en veerkrachtiger landbouwsysteem komen bijvoorbeeld aan de orde. Ook geef ik de deelnemers één-op-één-coaching in de vorm van advies en begeleiding’, licht Nieuwenhuis toe. De verdiepende cursus richt zich op boeren die al kennis en ervaring hebben, maar hun eigen bedrijfsplan willen uitvoeren.

Weer meer plezier in je werk

De begeleider is ervan overtuigd dat het integreren van natuurinclusieve landbouw in de bedrijfsvoering een oplossing is en kansen biedt om met de uitdagingen waar de landbouw mee te maken heeft om te gaan. ‘Met natuur inclusief werken verbeter je je bedrijfsvoering, breng je je financiële positie op orde omdat je minder input hebt en dus lagere kosten en maak je een gezondheidsslag op je bedrijf omdat je bezig bent met betere voeding voor mens en dier. Maar het belangrijkst vind ik het sociale aspect: ik zie dat boeren die met natuurinclusieve landbouw aan de slag gaan, in welke mate dan ook, weer meer plezier krijgen in hun werk. Ze zijn minder afhankelijk van adviseurs, voelen zich nog meer verbonden hun bedrijf en hebben meer grip op hun bedrijfsvoering.’

Over Theo Nieuwenhuis

Theo maakte in 2018 de ommezwaai van gangbaar melkveehouder naar een bedrijf met biologische vollegrondsgroenten in strokenteelt. Hij is naast agrarisch ondernemer ook bodemadviseur. ‘Het doel is samen te komen tot een bedrijfsvoering met minder input en meer rendement. Door te werken aan een betere bodemvruchtbaarheid  en betere gezondheid van zowel vee als de geteelde gewassen wordt een gezonde kringloop verkregen. Input verminderen, gezondheid verbeteren, zoveel mogelijk natuurlijk werken en meer biodiversiteit betekent dat er minder problemen zijn en minder kosten gemaakt hoeven te worden. Het rendement en dus ook het werkplezier nemen toe.’ Zijn bedrijf heeft een omvang van 50 hectare, waarvan 16 hectare strokenteelt.

Meer info en aanmelden

Er vindt uitwisseling plaats tussen beide regio’s, zodat boeren met en van elkaar leren.