Bloem_Knoopkruid_Saxifraga_Ed Stikvoort

Samen leren voor Natuurinclusieve Landbouw in de Stedendriehoek

Er worden drie cursussen Natuurinclusieve landbouw georganiseerd, bedoeld voor boeren die willen starten met Natuurinclusieve maatregelen of die al bezig zijn en verdieping zoeken. Ook besteed het project aandacht aan een open leernetwerk en verbinding met de samenleving.

Regio Stedendriehoek
Heidi Uenk
Basiscursus Natuurinclusief

In het eerste onderdeel, Basis Natuurinclusief, worden boeren begeleid om de eerste stappen te kunnen zetten in het uitvoeren van natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf. Er worden handvatten aangereikt voor het daadwerkelijk invoeren van maatregelen. De cursus is 4 dagdelen, in de periode juni – februari 2024.

 

Natuurinclusief Plan

Het tweede onderdeel, Ik en mijn Natuurinclusieve Plan, is bedoeld voor boeren die al bezig zijn met natuurinclusieve maatregelen, en die verdieping zoeken. Er wordt ingezoomd op hun eigen plan, en ze krijgen 1-op-1 coaching. De cursus is 4 dagdelen, in de periode juni – februari 2024

 

Lerend netwerk

Er wordt ook aandacht besteed aan een open lerend praktijknetwerk waarin boeren leren van boeren en een traject waarin verbinden en verdienen in en met de omgeving en samenleving centraal staat.

Aanmelden

Wil je deelnemen? Stuur een mail naar info@heidiuenk.nl

Deelnemende organisaties
  • Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei
  • Collectief Veluwe
  • Gemeenten Voorst, Brummen, Apeldoorn.
Relevante links
Partners
Logo Natuurcollectief Veluwe
Logovoorst
Stedendriehoek
Logoapeldoorn