GNMF Scholten Hoge Resolutie 2307

Basiscursus Natuurinclusieve Kringlooplandbouw succesvol afgerond

Op 15 maart vond in Wenum Wiesel de afsluitende bijeenkomst plaats van deelnemers aan de basiscursus van project ‘Samen leren voor natuurinclusieve landbouw in de Stedendriehoek’. Deelnemers gingen deze ochtend in op welke stappen ze gaan zetten en hoe deze aansluiten bij ontwikkelingen en financieringen. Gastspreker Tom Lugtenberg, melkveehouder in Olst ging in op zijn lage kosten-model en verdienmogelijkheden.

Samen leren

Deelnemers aan de basiscursus gingen tijdens andere cursusmomenten in op de bodem als basis, gingen op excursies naar natuurinclusieve bedrijven en kregen inzicht in hoe je kunt werken aan een gezonde kringloop op je bedrijf. Waar de cursus eerst bedoeld was voor melkveehouders en akkerbouwers, bleek er ook interesse bij partijen als het waterschap en herenboeren. Het project ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Stedendriehoek’ verdiept en verbreedt de kennis van melkveehouders, akkerbouwers en gebiedspartijen.

De kunst van het weglaten

Begeleider en kringloopadviseur Theo Nieuwenhuis nam de deelnemers gedurende de cursus mee in de verschillende onderdelen van natuurinclusieve landbouw.  ‘Natuurinclusief is een transitie naar een veranderende landbouw. Hoe benut je natuur bij en op je bedrijf, hoe verbeter je de output en verminder je de input? Wat ik vaak zie is dat we met allerlei oplossingen komen, die veel geld kosten. Doe even een stapje achteruit, wat kan de natuur of de koe zelf? Het is de kunst van het weglaten.

Praktijk en theorie

In de evaluatie gaven de deelnemers aan de cursus als zeer leerzaam te hebben ervaren. Vooral de combinatie van praktijk en theorie werd hoog gewaardeerd. Het grootste deel van de groep gaf aan met nieuwe kennis en informatie in aanraking te zijn gekomen.

Organisatie

Het project is uitgevoerd door Regio Stedendriehoek en de Zuidelijke Gebiedscoöperatie in samenwerking met Theo Nieuwenhuis, Heidi Uenk en Happyland. En mede mogelijk gemaakt door het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland.

Interesse

Interesse in advies op Kringlooplandbouw / Natuurinclusieve Landbouw en het lage kosten model in de Regio Stedendriehoek? Neem contact op met het Leernetwerk via Heidi Uenk 06-53345889.