Compost Pile Steaming 06

Acht boeren experimenteren met compost in Brummen

Binnen het compostproject hebben 8 vooruitstrevende boeren uit de omgeving van Brummen compost gemaakt op hun erf. Het doel van de pilot is om met gemengde stromen, variërend van maaisel tot mest, een biologische actieve compost te maken die op het land kan worden aangewend om zo de bodem te verbeteren. Om een goed beeld te krijgen van het composteringsproces op grotere schaal werd er flink wat materiaal omgezet. De individuele composthopen binnen het project hadden afmetingen tot zo'n 100 kuub. 

Op woensdag 29 mei vond de “Eindbijeenkomst Compost” plaats op de Soil Valley Campus bij HAL24K Agri. Binnen het compostproject hebben een 8 boeren uit de omgeving van Brummen in het kader van deze pilot compost gemaakt op hun eigen erf. Dit project is onderdeel van het Programma Duurzaam Bodembeheer dat wordt gefinancierd door het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland.

Monitoeren van compost

Tijdens de eindbijeenkomst werden uitgebreid ervaringen gedeeld. Hierbij werd er onder meer gesproken over variatie in temperatuur en ingangsmaterialen. Zeer belangrijk afgelopen winter was ook het weer, het was vaak een natte bedoening, dit kan van grote invloed zijn op het composteringsproces. De hopen compost zijn tijdens het proces gemonitord op temperatuur, geur, kleur en consistentie. Ander punt van aandacht was zeker ook de manier en regelmaat van het keren van de compost. De juiste mechanisatie was hierbij niet altijd voorhanden, maar is wel van het grootste belang. Aan het einde van het project zijn de composthopen biologisch onderzocht door HAL24K Agri door te kijken naar de nematodenpopulaties en, in mindere mate, de aanwezigheid van andere bodemorganismen, zoals micro-arthropoden. Het aantal nematoden geeft een directe indicatie van de kwaliteit van de compost.