20220707 153643 Resized 1

Afsluitende bijeenkomst 'Samen leren voor natuurinclusieve landbouw' in de achterhoek

Op het bedrijf van melkveehouder Martijn en Ursula te Brake in Winterswijk-Woold vond op 8 maart de afsluitende bijeenkomst plaats van deelnemers aan de basiscursus van het project ‘Samen leren voor natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek.’ Deelnemers aan traject A gingen deze ochtend in op welke stappen ze gaan zetten en hoe deze aansluiten bij ontwikkelingen en financieringen. Martijn te Brake ging in op zijn lage kosten-model en verdienmogelijkheden met natuurinclusief.

Te Brake, die lid is van VK-Oost, nam de deelnemers mee voor een rondgang op zijn bedrijf in Winterswijk-Woold, dat naast een Natura2000-gebied ligt. Daar runt hij samen met zijn vrouw Ursula een extensief bedrijf: 70 melkkoeien op 65 ha. Martijn deelde zijn lage kosten-bedrijfsaanpak, waarin hij aandacht heeft voor bodem, gewas en koe en de mogelijkheden die de omgeving of regelingen hem bieden. Martijn is Planet Proof-melkveehouder. Zijn insteek is dat hij alles wat hij verbouwt, zelf wil gebruiken. Hij heeft onder andere mais, luzerne, beheersgronden, gras-klaver en een ‘salade-buffet’ in het bouwplan. Ook heeft hij een samenwerking met een akkerbouwer, die voornamelijk aardappels op zijn gronden teelt.

De melkveehouder ging dieper in op de ‘extra’ inkomsten op zijn bedrijf, zoals de PP-toeslag, weidepremie, de ecopremie (goud) en ANLb-pakketten. Ook zijn onlangs langs het koepad voederstruiken ingeplant. ‘Ons doel is om hier boer te blijven. Natuurinclusief is voor ons geen vaststaand iets, maar gezond boeren en je verstand gebruiken. We passen ons aan aan de omgeving waarin we boeren en op die manier lukt ons dat goed.’

In onderstaande video vertelt Martijn te Brake over zijn 'extra' inkomsten op zijn bedrijf.

De cursus

Het project ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ verbreedt en verdiept de kennis van melkveehouders en akkerbouwers in Oost-Nederland op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Het project is uitgevoerd door VK-Oost in samenwerking met Theo Nieuwenhuis, Heidi Uenk en Onno van Eijk en is mogelijk gemaakt door het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland.

Het project kent vier afzonderlijke trajecten: en basiscursus, een verdiepende cursus met een natuurinclusief bedrijfsplan en één op één-coaching, een lerend praktijknetwerk waarin boeren leren van boeren en een traject over verbinden en verdienen met de omgeving.

‘Natuurinclusief is leermodel’
Theo Nieuwenhuis nam de deelnemers tijdens de afsluitende ochtend mee in verdienmogelijkheden met natuurinclusieve landbouw. ‘Tijdens de bijeenkomst gingen we in op de functionele agrobiodiversiteit en hoe daarmee kosten bespaard kunnen worden. Het bedrijf van Martijn en Ursula te Brake is daar een goed voorbeeld van. Natuurinclusief is een transitie naar een veranderende landbouw. Het is een leermodel. Hoe benut je natuur bij en op je bedrijf, hoe verbeter je de output en verminder je de input? Het is toekomstgericht boeren. Natuurinclusief is een manier om geld te verdienen. Met een weerbaarder systeem, natuurlijke processen, lange input en zelfregulatie neemt bovendien het werkplezier toe, is veelal de ervaring.’

Deelnemers aan de basiscursus gingen tijdens andere cursusmomenten in op de bodem als basis, gingen op excursies naar natuurinclusieve bedrijven en kregen informatie over de relatie tussen bodem en bemesting.

Aan het denken

Na afloop van de afsluitende bijeenkomst gaven ze aan de cursus als zeer leerzaam te hebben ervaren.

Onder hen was Wilco Kreeftenberg, melkveehouder in Doetinchem:
‘De cursus was zeer informatief. Ik ga op mijn bedrijf verder met kruidenrijk grasland.De informatie over de bodem heeft mij aan het denken gezet. Wat zijn bijvoorbeeld de voordelen van steenmeel voor bodemverbetering ten opzichte van mineralen? Ik ga meer en bewuster met de bodem aan de slag.’

De melkveehouder melkt samen met Maarten Koppelman in Doetinchem 85 koeien op 44 ha. ‘Deze cursus heeft mij doen beseffen dat ik eigenlijk al best veel doe aan natuurinclusief boeren. Ik gebruik de kunstmestruimte niet volledig, ik spuit niet veel en ben met andere kleine aandachtspunten al natuurinclusief bezig.’

Steenmeel
Reacties van andere deelnemers waren: ‘Ik zie kansen en heb veel inspiratie opgedaan’ en: ‘Ik ga op mijn bedrijf aan de slag met hagen en bomen als bruikbare landschapselementen voor mijn vee.’
Ook de bedrijfsexcursies werden als zeer positief ervaren, ‘Door ervaringen van anderen aan te horen, sta ik nu open om een voederhaag te planten.’ Ook de inzichten over een betere bodem en bodembeheer kon op positieve geluiden rekenen van de deelnemers. ‘Ik ga met de bodem aan de slag. De cursus over de toepassing van steenmeel was zeer interessant.’