NIL Sep 2

Eerste bijeenkomsten van basis- en verdiepingcursus natuurinclusief van start

Afgelopen periode gingen de eerste bijeenkomsten van de basis- en verdiepingscursus van start van het project ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek van start. Een korte terugblik op deze eerste bijeenkomsten, die in het teken stonden van bodem en kringloop.

Basiscursus Natuurinclusief van start

Op donderdag 14 september verzamelden veertien boeren zich om deel te nemen aan de vier dagdelen durende Basiscursus Natuurinclusief. De eerste ochtend stond in het teken van het bespreken wat Natuurinclusieve landbouw inhoudt én werd het thema bodem en bodemleven behandeld door bodem en kringloop adviseur Theo Nieuwenhuis.

In de basiscursus worden boeren geïnspireerd om de eerste stappen te kunnen zetten in het uitvoeren van natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf. Aan de orde komen onder andere: hoe werk je aan een gezonde bodem en kringloop op je bedrijf, wat is ‘nut’ van biodiversiteit en de functie van hagen en bomen. De motivatie voor deelname en ook de achtergronden bleek divers.

Naast de constatering dat er op de bedrijven al (langere tijd) gewerkt wordt met thema’s als landschap en kringloop zette de toelichting van Theo over de biologie van de bodem de deelnemers verder aan het denken over de samenhang tussen een gezond bodemleven én de kringloop van gewas, mest en gezonde koe. Cursusdag 2 in november staat in het teken van een excursie naar een inspiratiebedrijf én welke stappen kun je zelf zetten.

"Het verhaal over de biologie van de bodem zet me aan het denken. Hoe bewust ben ik van deze processen in mijn bedrijfsvoering?”

Aan de slag met je eigen plan, start van de verdiepingscursus

De verdiepingscursus is bedoeld voor boeren die ervaring hebben met natuurinclusieve landbouw en hun natuurinclusieve bedrijfsplan verder willen verdiepen en uitvoeren. Op 21 september startten zeven boeren met de eerste bijeenkomst in een reeks van vier ochtenden. Tijdens de cursus wordt ingezoomd op het eigen plan en er is één-op-één coaching. Om een goed beeld te krijgen van de persoonlijke leervraag én elkaar beter te leren kennen presenteerden de deelnemers een persoonlijk moodboard. De creatieve uitingen vormden een mooie basis voor het onderlinge gesprek en het uitwisselen van inhoudelijke tips. Theo Nieuwenhuis ging met de groep verder de diepte in op het thema Bodem. De bijeenkomst werd afgrond met een inventarisatie van de persoonlijke leervraag die de rode draad is voor het eigen plan en de volgende bijeenkomsten.

Tweede Lerend Praktijknetwerkbijeenkomst over Bodembiologie en Voederkwaliteit

Op 19 september verzamelden zich 12 boeren in het kader van de 2e bijeenkomst van het lerend praktijknetwerk in de woonkamer van de familie Esselink in Lochem. De bijeenkomst stond in het teken van bodembiologie en voerkwaliteit verzorgd door René Jochems van Groeibalans. “Koeien gezond houden begint bij aandacht voor bodembiologie, want biomassa is kassa. De bodem is de maag van de plant, het maaiveld is de mond. De juiste bemesting is daarom één van de sleutels voor een gezonde bodem,” aldus René (bron: Nieuwe Oogst). De workshop ging flink de diepte in en René nam de groep mee in de basisprincipes van bodembiologie en hoe de landbouw soms wat ‘onhandig’ bezig is in het licht van diezelfde biologie. René prikkelde de groep om regisseur van het eigen bedrijf te zijn. Snappen hoe bodemchemie werkt kan je daarbij van dienst zijn.

“Mijn doel is om de kringloop op mijn bedrijf nog verder te sluiten en de natuur zijn werk te laten doen, hier wil ik verder op doorwerken”