Veld En Beek72 56

Omschakelen naar biologische melkveehouderij

Gelderse melkveehouders met interesse in de biologische landbouw krijgen met dit project informatie over en ondersteuning bij, omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering.

provincie Gelderland
Maaike Raaijmakers
Voor stikstofreductie en natuurherstel

Om haar beleidsdoelstellingen op het gebied van stikstofreductie en natuurherstel te behalen, stimuleert de Provincie Gelderland de transitie van de landbouw richting een meer natuurinclusief systeem. Als onderdeel daarvan stimuleert ze ook de biologische landbouw. Gelderland kent een grote melkveehouderijsector en heeft in verhouding weinig biologische melkveehouders. Om melkveehouders te ondersteunen om biologisch te worden, wil de provincie enerzijds de vraag naar biologische zuivel onder consumenten stimuleren en anderzijds een zo’n groot mogelijke groep melkveehouders informeren over de mogelijkheden van een biologische bedrijfsvoering. Melkveehouders met interesse in omschakeling worden ondersteund met een keukentafelgesprek en/of een omschakelcursus.

Wat biedt het project aan?
Ambitie

De ambitie is dat aan het eind van de project periode 200 Gelderse melkveehouders op de hoogte zijn van de voordelen van een biologische melkveehouderij.

Daarnaast weten 20 melkveehouders wat de kansen zijn voor omschakeling van hun bedrijf en zijn 10-15 Gelderse melkveehouders in omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering.

Partners
Logobionext
Logo Ekopart