GNMF Bertus Oldenhave Hoge Resolutie 8560 (Fotograaf Annemieke Kok)

Hoe doe ik mee

Wil je aan de slag met natuurinclusieve landbouw op je eigen bedrijf of in je directe omgeving? Maak kennis met de mogelijkheden om meer natuurinclusief te ondernemen in Gelderland.

Bedrijfsnatuurplannen

Voor boeren in Gelderland is het mogelijk om vanuit het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland kosteloos een bedrijfsnatuurplan te laten maken. Dit plan richt zich volledig op jouw situatie en wensen voor de ontwikkeling van jouw bedrijf met aandacht voor meer natuurinclusieve landbouw. We bieden drie verschillende modules aan: biodiversiteit, kringlopen en bodem / water.

Heb je interesse?

Stuur dan een email naar het collectief in jouw eigen regio:

Klik hier voor meer projectinformatie over de bedrijfsnatuurplannen of download hier de flyer.

Meer weten

Wil je eerst inspiratie op doen? In Gelderland lopen tal van initiatieven  rondom natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Deze projecten kennen een grote variatie aan thema's: Van het ontwikkelen van verdienmodellen, het telen en vermarkten van streekproducten, het zaaien van akkerranden en aanleggen van landsschapselementen, regionale kringlooplandbouw, tot het verbeteren van de bodem- en/ of waterkwaliteit. Maak hier kennis of doe mee met de lopende projecten in jouw regio.