12737 Maaiwerkzaamheden Foto Lois Koelewijn

Bouwstenen natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve Landbouw is een veelomvattend begrip. Andere kreten die worden gehanteerd zijn regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw of agro-ecologische landbouw. Welk label je ook gebruikt, het gaat in de kern om samenwerken mét de natuur. Dat maakt je bedrijfsvoering robuuster en is een antwoord op de vele uitdagingen van de landbouw in Nederland op het gebied van emissies (stikstof, methaan, CO2), waterkwaliteit, biodiversiteit, dierenwelzijn en diergezondheid.

Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland (PNLG) is opgericht om in samenwerking met een keur aan bedrijven en organisaties dat veelomvattende begrip ‘natuurinclusief’ concreter, praktischer, aantoonbaar te maken. Het is immers ook een zoektocht naar anders denken en doen. Het Platform wordt gefinancierd door de provincie Gelderland. Via veel projecten, maar ook bijvoorbeeld door het organiseren van inspiratiemiddagen op bedrijven en op 14 november dit jaar de eerste Gelderse Natuurinclusieve Landbouwdag. Dit is een reeks van 8 verhalen over de 8 thema’s, noem het de bouwstenen, van natuurinclusieve landbouw: bodem, verdienmodellen, klimaatbestendigheid, biodiversiteit, gewasbescherming, water, kringloop en landschappelijke kwaliteit.

Bodem

Natuurinclusief boeren is samenwerken met de natuur. Dat begint met de bodem, of beter gezegd de bodembiologie. Lees hier het eerste verhaal: Bodem basis van natuurinclusief

Verdienmodellen
Klimaatbestendingheid
Biodiversiteit
Gewasbescherming
Water
Kringloop
Landschappelijke kwaliteit