Brummen 2

Natuurinclusieve Landbouw

De gemeente Brummen richt zich in dit project op het faciliteren en inspireren van boeren om zich te verdiepen en te bekwamen in een meer duurzame landbouwmethode.

 

Gemeente Brummen
Eric Schellekens

Door in de overgangsgebieden van N2000, zoals in Brummen, te focussen op een natuurinclusieve landbouw, waar bodem, water, biodiversiteit, stikstofuitstoot en kringloop de belangrijke speerpunten zijn, zal de natuurkwaliteit, maar ook de leefomgeving belangrijk verbeteren.

Wat gebeurt er rondom Brummen

Gemeente Brummen heeft een project opgesteld met een aantal pijlers om de transitie mogelijk te maken:

Voor de deelnemende boeren die de transitie vorm willen geven moet er altijd een goed verdienmodel tegenover staan. Zo proberen we lokale voedselketens te organiseren waar vraag en aanbod niet uit elkaar liggen en waar meer marge op geleverde producten kunnen worden.

Wij bieden boeren aan om bedrijfsnatuurplannen te maken via het Agrarisch Collectief Veluwe, zodat zij inzicht krijgen in kansen op hun bedrijf voor maatregelen op het gebied van bodem, water, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen.

Tenslotte zijn er in Brummen heel veel boeren, ongeveer 75%, zonder beoogde bedrijfsopvolging. Daarom hebben we het programma Boer Zoekt Boer op, waarmee we boeren geleidelijk en vrijwillig kunnen begeleiden naar bedrijfsopvolging, van matches die kunnen maken met natuur inclusieve ondernemers.

Instrumentarium om boeren te financieren die bereid zijn stappen te nemen naar Niveau 3 en 4 natuurinclusief wordt ontwikkeld door de Provincie Gelderland.

Looptijd: 1 jan 2021- 1 jan 2024

Samenwerking

We haken in dit project in op andere lopende processen zoals Waardevol Brummen, waar Waterschap Vallei en Veluwe werkt aan een beter watersysteem, en maatschappelijke organisaties zoals Landschapsnetwerk Brummen. Voor het afstemmen van deze processen en initiatieven is een projectcoördinator aangesteld.

Betrokken partijen
  • Gemeente Brummen
  • Agrarisch Collectief Veluwe
  • Waterschap Vallei en Veluwe
  • Landschapsnetwerk Brummen Natuurmonumenten
  • LTO
  • Provincie Gelderland
Contactpersoon

Sander Bosman, gemeente Brummen

06-40755917

Partners
Logo Gemeente Brummen
Logo Natuurcollectief Veluwe
Provincie (1)
Logolto
Logokleinnm