Brummen 2

Natuurinclusieve Landbouw Brummen

Door inspireren, samenwerken en (financieel) faciliteren willen we zoveel mogelijk agrariërs bewegen naar een meer natuur inclusief landbouw. De vele goede initiatieven worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd binnen 'Waardevol Brummen'

Gemeente Brummen
Tallien Fokkema

In dit project faciliteren en inspireren we boeren in de hele gemeente Brummen om zich te verdiepen en te bekwamen in een meer duurzame landbouwmethode.

Deur in de overgangsgebieden van N2000, zoals in Brummen, te focussen op een natuurinclusieve landbouw, waar bodem, water, biodiversiteit, stikstofuitstoot, kringloop de belangrijke speerpunten zijn, verwachten we een verbetering van de natuurkwaliteit, niet alleen ter plaatse maar ook in de N2000 gebieden IJssel en Veluwe.

Looptijd: 1 jan 2021- 1 jan 2024

Plan van aanpak

Voor de deelnemende boeren die de transitie vorm willen geven moet er altijd een goed verdienmodel tegenover staan. Zo proberen we lokale voedselketens te organiseren waar vraag en aanbod niet uit elkaar liggen en waar meer marge op geleverde producten kunnen worden. Wij bieden boeren aan om bedrijfsnatuurplannen te maken via het Agrarisch Collectief Veluwe, zodat zij inzicht krijgen in kansen op hun bedrijf voor maatregelen op het gebied van bodem, water, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Tenslotte zijn er in Brummen heel veel boeren, ongeveer 75%, zonder beoogde bedrijfsopvolging. Daarom hebben we het programma Boer Zoekt Boer op, waarmee we boeren geleidelijk en vrijwillig kunnen begeleiden naar bedrijfsopvolging, van matches die kunnen maken met jonge natuur inclusieve ondernemers.

Instrumentarium om boeren te financieren die bereid zijn stappen te nemen naar Niveau 3 en 4 natuurinclusief wordt ontwikkeld door de Provincie Gelderland

Samenwerken

We werken in dit project samen met andere lopende projecten en organisaties zoals Landschapsnetwerk Brummen, Waterschap Vallei en Veluwe met Waardevol Brummen. Voor de coördineren en afstemmen op elkaar van deze processen en initiatieven is een projectcoördinator aangesteld.

Betrokken partijen

  • Gemeente Brummen
  • Agrarisch Collectief Veluwe
  • Waterschap Vallei en Veluwe
  • Landschapsnetwerk Brummen Natuurmonumenten
  • LTO
  • Provincie Gelderland
Contactpersoon

Sander Bosman, gemeente Brummen

06-40755917

Partners
Logo Gemeente Brummen
Logo Natuurcollectief Veluwe
Provincie (1)
Logolto
Logokleinnm