Ijsselmarke

Lokaal voedsel kopen voor biodiversiteitsherstel

Wanneer natuurinclusieve boeren leveren aan lokale consumenten, kan dit leiden tot biodiversiteitsherstel. Dat concludeert het Landschapsnetwerk Brummen in een onderzoek uitgevoerd voor de provincie Gelderland. Het onderzoek combineert bevindingen uit internationaal wetenschappelijk onderzoek met ervaringen opgedaan bij de ontwikkeling van IJsselmarke.

3 pijlers tussen boer en burger

Het lokale voedselnetwerk IJsselmarke wordt momenteel ontwikkeld in de zuidelijke IJsselvallei, binnen de driehoek Dieren, Eerbeek, Loenen, Voorst en Brummen. IJsselmarke draait op 3 pijlers in de relatie tussen boer en burger. Allereerst, de burger koopt bij de lokale boer eerlijk, gezond en lekker voedsel. De tweede pijler is dat de koop van een IJsselmarke product bijdraagt aan een rijker landschap met meer biodiversiteit. Dat komt omdat de IJsselmarke bedrijven natuurinclusief werken. Daardoor ontstaat meerwaarde voor de consument, een reden om bij IJsselmarke te kopen. IJsselmarke consumenten investeren zo in de kwaliteit van hun leefomgeving. De derde pijler is de meerwaarde die de burger creëert voor de boer: die krijgt een eerlijke prijs, persoonlijke waardering en concrete steun.

En 3 voorwaarden

Biodiversiteitsherstel treedt echter alleen op als aan 3 voorwaarden wordt voldaan. Als boeren en burgers samenwerken en elkaar vertrouwen. Als de bedrijven natuurinclusief werken en dat zichtbaar is in het landschap, bijvoorbeeld aan groenblauwe dooradering en kruidenrijke graslanden. Tenslotte als de bedrijven dicht genoeg bij elkaar liggen om samen een landschappelijk netwerk van leefgebieden te vormen, nodig voor het voortbestaan van soorten. 

Samenwerking

Het draait dus allemaal om samenwerking, in allerlei vormen, binnen een netwerk. De ervaring van IJsselmarke wijst erop dat een team van burgers en boeren het initiatief moet nemen en de kar moet trekken. Dat vraagt om creativiteit en vasthoudendheid, want het kost naar schatting 3-5 jaar volhouden.