Voedselbos Nieuwe Erven

Voedselbossen en agroforestry

In voedselbossen en agroforestry komen voedselproductie en natuur samen. Het is daarmee natuurinclusieve landbouw in optima forma! Met dit project ondersteunen wij die daarmee aan de slag willen gaan.

Gelderland
Welmoed Rypkema, Natuur en Milieu Gelderland
Wat is agroforestry?

Agroforestry is een vorm van landbouw waarbij bomen deel uitmaken van het landbouwsysteem. Een voedselbos gaat nog een stap verder, hierbij is het hele systeem ingericht als een natuurlijk bos, maar dan met voedselproducerende gewassen. Deze innovatieve vormen van voedselproductie winnen aan interesse, maar veel initiatieven hebben behoefte aan opleiding en andere ondersteuning.

Cursussen

Daarom bieden wij van uit dit project een jaarlijkse cursus voedselbosontwerp aan voor deelnemers die 0,5-5 ha grond in Gelderland tot hun beschikking hebben waar zij een voedselbos op willen starten.
Deze cursus niet gericht op agrarische bedrijven, maar met name op particulieren, buurtinitiatieven, landgoederen en dergelijke.

Agroforestry Netwerk Gelderland

Daarnaast willen we grotere projecten verder brengen, van minimaal 5 hectare, die primair gericht zijn op commerciële agrarische productie. Hiervoor wordt samengewerkt met Voedselbosbouw NL en Provincie Gelderland. Hierbij wordt gedacht aan een investeringsfonds voor voedselbossen en agroforestry en het verder uitbouwen van het Agroforestry Netwerk Gelderland. Daarnaast gaan wij voedselbossen en agroforestry onder de aandacht brengen in gebiedsprocessen, jagen we praktijkonderzoek aan, en stimuleren we kennisuitwisseling. Zo bevorderen we realisatie, kennisontwikkeling en bekendheid van agroforestry en voedselbossen in Gelderland.

Betrokken partijen
  • Natuur en Milieu Gelderland
  • Provincie Gelderland
  • Stichting Voedselbosbouw Nederland
  • Agroforestry Netwerk Gelderland
  • Agro Ecologie Gelderland

 

 

 

Relevante achtergrondinformatie

Kennisdocument Agroforestry Silvapasture (NMU) 

Partners
Logo Natuur En Milieu Gelderland