GNMF Bertus Oldenhave Hoge Resolutie 8593 (Fotograaf Annemieke Kok)

Agroforestry regio Nijmegen

Een groep van 17 boeren gaat samen aan de slag met het herstel van biodiversiteit, landschappen en kringlopen in de regio Nijmegen door landbouw te combineren met de aanplant van bomen en struiken. En het ontwikkelen van een duurzaam verdienmodel.

Regio Nijmegen, Lingewaard en Ooijpolder (Berg en Dal)
Welmoed Rypkema, Natuur en Milieu Gelderland
Aanleiding

Het project is een initiatief van natuurboer Louis Dolmans van Doornik Natuurakkers (DNA). Hij ging in oktober 2019 de haalbaarheid verkennen van 1.000 hectare agroforestry in Lingewaard en de Ooijpolder. Het vertrekpunt was een aantal gesprekken met individuele boeren. Na een aantal individuele gesprekken kwam hij in contact met de Natuur en Milieu Gelderland, voorheen de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Zijn idee om 1000 hectare agroforesty te realiseren sloot naadloos aan bij de doelstelling van Actieplan Natuurinclusieve Landbouw

Looptijd: Oktober 2019-december 2024, zo nodig voortzetting

Plan van aanpak

DNA koos expliciet voor een bottom-up aanpak en wilde vooral zoveel mogelijk bezig zijn met daadwerkelijke inpassen en aanplanten van bomen en struiken. Daaraan is de doelstelling verbonden dat de 17 boeren eind 2023 op 700 ha aantoonbaar actief zijn met natuurinclusieve op het niveau van 'Best natuurinclusief'. Ze zullen aansprekende voorbeelden laten zien op hun bedrijven. Dit zal naar verwachting voldoende energie en inspiratie opleveren om de ambitie van 1.000 hectare vervolgens snel waar te maken.

 

Verwacht resultaat

Vóór de kerst 2020 zijn de eerste 800 struikjes de grond ingegaan en eind maart 2021 zal er in totaal 1.000 meter aan nieuwe heggen staan. In die heggen bevinden zich 200 boompjes, die de kans krijgen om door te groeien. Vanaf 2022 zullen wij gaan rapporteren over de relatie tussen onze aanplant en het beoogde herstel van biodiversiteit, landschappen en kringlopen. Tellingen van vogels en inventarisatie van planten zullen ons van dat herstel een zekere kwantitatieve indruk kunnen geven.

Betrokken partijen
  • 17 boeren
  • Natuur en Milieu Gelderland
  • Van Hall Larenstein
  • Wageningen University & Research
  • Park Lingezegen
  • Gemeenten Lingewaard en Nijmegen
Partners
Logo Natuur En Milieu Gelderland
Logo Doornik Natuurakkers