Agroforestry 02

Actieplan Geelgors-patrijs

Boerenlandvogels, waaronder de geelgors, de patrijs en de veldleeuwerik zijn de afgelopen decennia dramatisch achteruitgegaan, maar gelukkig zetten zich vele partijen zich tegenwoordig in toenemende mate in om ze terug te krijgen. Daar horen ook talrijke boeren bij. Louis Dolmans zet zich hier voor in door middel van het Actieplan Geelgors-patrijs.

Louis Dolmans van Doornik Natuurakkers boert biologisch-dynamisch, teelt granen en lupines en is al  vele jaren actief met herstel van boerenlandvogels. Samen met de buurman, die biologisch veehouder is, is het bedrijf op weg naar een circulaire bedrijfsvoering. Louis stelde een actieplan op voor de geelgors-patrijs en is de drijvende kracht achter het fiche Agroforesty regio Nijmegen.

De kern van onze acties

‘We willen onze acties voor de geelgors en de partrijs koppelen aan herstelactiviteiten in de Liemers en de zuidoostkant van de Achterhoek en zijn met dat doel op zoek naar boeren en andere partijen met grond, die daarover met ons in gesprek willen gaan. De reden daarvoor is simpel: op de lange termijn kunnen vogels alleen maar stand houden als er voldoende leefgebieden met elkaar verbonden zijn. Voor onze gebieden, Lingewaard en de Ooijpolder, denken we dan aan verbindingen naar het noorden en oosten. 

De kern van onze acties is het opsporen van pareltjes, dan wel deze helpen te vormen en daartussen zoveel mogelijk verbindingen aan te leggen. Pareltjes zijn plekken met voldoende voedsel, schuil- en nestgelegenheid. Heggen spelen bij dit alles en sleutelrol’, zegt Louis.

Waarom geelgors-patrijs?

‘Wij kiezen de geelgors omdat deze bedreigd wordt vanwege zijn extreme plaatsgebondenheid en de patrijs, omdat voor deze vogel al heel veel wordt gedaan, waarop dan kan worden aangesloten’, legt Louis uit.

De meeste geelgorzen broeden hun hele leven monogaam op dezelfde plek en komen tijdens hun broedperiode niet verder dan 300 meter van die plek vandaan en in de rest van het jaar blijven ze daar dicht in de buurt. Ze zwerven buiten het broedseizoen zelden verder uit dan twee kilometer vanaf hun broedpek. Bovendien kiezen jonge paartjes hun broedplek bij voorkeur op gehoorafstand van een bestaand territorium.

Louis: ‘Geelgorzen krijgen én voor de lange termijn behouden, doe je door ze vanuit een gebied waar ze nog veel zitten stap voor stap naar je toe te lokken. Gelukkig ligt er vlak over de grens met onze oosterburen nog zo’n gebied, dat dus ons brongebied vormt. En met drie lokplekken hebben we al contact, zodat we ons plan als kansrijk kunnen bestempelen.’

Meer informatie

Interesse? Ga in gesprek over de mogelijkheden met Louis Dolmans. Bel 06 50 66 79 00 of stuur een mail naar l.dolmans@wxs.nl

Bron: VALA