GNMF Bertus Oldenhave Lage Resolutie 8593

De Gelderse Biodiversiteitsmonitor

Het stapelen van beloningen is een cruciale factor binnen natuurinclusieve landbouw. Verschillende initiatieven zijn hier al mee bezig. De Gelderse Biodiversiteitsmonitor levert de basis van de KPI's aan en geeft een voorzet voor de streefwaarden. Dit doen we op basis samen leren en doen. In 2024 starten we dan met een pilot waarin 1000 Gelderse boeren beloond worden aan de hand van een ontwikkelde beloningssystematiek voor natuurinclusief.

Gelderland
Welmoed Rijpkema
Aanleiding

Het verdienmodel voor de boer staat onder grote druk. Hier moeten we iets mee ook binnen de natuurinclusieve landbouw. In Nederland, maar ook in Gelderland zijn verschillende initiatieven van start gegaan, maar hebben nog geen passende verdienmodellen, waardoor het slechts een nichemarkt blijft. Met het ontwikkelen van De Gelderse Biodiversiteitsmonitor willen we ervoor zorgen dat natuurinclusief boeren opgeschaald wordt en het perspectief biedt aan de boeren.

Plan van aanpak
  • Afstemming van regio-initiatieven, waarbij we landelijke kennis bundelen en (mogelijk) integreren in diverse regionale initiatieven.
  • Ontwikkelen van een operationeel Gelderse Biodiversiteitsmonitor (GMB) door het uitwerken beloningssystematiek, op basis van KPI's en waardering.
  • Zorgen voor commitment bij publieke en private partijen.
  • Uitwerken streekeigen drempelwaarden voor KPI"s
  • GBM inzetten als instrument in gebiedsaanpak.
  • GBM gebruiken als monitoring: inzicht geven in ontwikkeling op het gebied van natuurinclusieve landbouw in Gelderland.
Resultaat
  • GBM met gebiedsgerichte uitwerking.
  • Een systeem dat daadwerkelijk leidt tot beloning.
  • Organiseren van financiering voor een pilot met 1000 boeren voor deelname aan de GBM.
  • Samen lerend werken aan een breedgedragen GBM.
Partijen

LTO Noord, Boerenverstand, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Collectief Rivierenland, Provincie Gelderland, Fruitmotor en Natuur en Milieu Gelderland

Partners
Logo Natuur En Milieu Gelderland
220413 SLG Logos SLG Logo Volledig Kleur+Zwart
Logo Collectief Rivierenland
FRUITMOTOR
Logo Provincie Gelderland