IMG 3954

Gelderland gaat voor uitbreiding van doelsturing in de landbouw

Landbouwgedeputeerde Harold Zoet ontving tijdens het symposium ‘Gelderland aan tafel voor doelsturing’ het adviesrapport over de Monitor Duurzame Landbouw Gelderland (MDLG). Dit rapport kan een belangrijke bijdrage leveren aan een verdere uitbreiding van doelsturing in de landbouw in Gelderland, liet de gedeputeerde doorschemeren. Naast het rapport deden de deelnemende partijen ook een dringende oproep aan de provincie om daadwerkelijk met doelsturing in een pilot aan de slag te gaan met een beloning van € 6000,- per jaar voor 150 bedrijven gedurende drie jaar.

Monitor Duurzame Landbouw Gelderland

Uit handen van Frans Davelaar (Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland), Dick Loman (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek) en Hermen Vreugdenhil (Collectief Rivierenland) ontving Harold Zoet het adviesrapport. Frans Davelaar benadrukte de noodzaak van meer perspectief binnen de landbouwsector en zette in op drie speerpunten:

  1. Doelsturing: Gericht op meetbare resultaten.
  2. Maatwerk: Ondernemers hebben mede regie over doelen en resultaten.
  3. Samenwerking: Publieke en private partijen werken samen.

Oproep tot implementatie

De partners van het platform roepen op tot de implementatie van de monitor bij minimaal 150 boeren, met een mogelijke beloning van € 6000, voor 3 jaar.  Deze monitor zal bijdragen aan een duurzame, natuurinclusieve kringlooplandbouw, met aandacht voor klimaat, circulariteit, biodiversiteit, water en bodem. Harold Zoet nam de oproep in ontvangst en merkte op dat de provincie Gelderland de komende tijd zeker duurzame landbouw in Gelderland wil door ontwikkelen.

"Veel agrariërs willen verduurzamen en stellen vragen aan ons, maar wat is dan mijn doel? Daar gaan we met hulp van dit rapport antwoord op geven.''

Harold Zoet, gedeputeerde van landbouw

Symposium Gelderland aan tafel voor doelsturing

Meer dan tachtig geïnteresseerden verzamelden zich in het Huis der Provincie voor het symposium, dat werd georganiseerd door het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland in samenwerking met VALA, VK-Oost en de provincie Gelderland. Het stond in het teken van de geleerde lessen uit lopende projecten zoals het Markemodel en de MDLG, evenals externe initiatieven zoals de KPI-systematiek.

Frank Verhoeven van Boerenverstand gaf een inspirerende presentatie over "Landelijk sturen op doelen met behulp van KPI-systematiek", gevolgd door een keukentafelgesprek onder leiding van dagvoorzitter Heleen Lansink.
Boeren uit de boerenraad gingen op het podium in gesprek met vertegenwoordigers uit de Markeraad (Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, FrieslandCampina en Rabobank) onder leiding van Johan de Kleuver. De boeren hebben de afgelopen drie jaar succesvol geëxperimenteerd met het Markemodel in een GLB-pilot met gezamenlijk sturen op doelen en daaraan gekoppeld belonen. Aan deze pilot nemen 35 boeren uit Winterswijk en Hengelo (Gld.) deel.

"Boeren willen beloond worden, desnoods met geld''

Melkveehouder Hendrik Wesselink (Boerenraad)

"In de MDLG komt alles samen: monitoring, verdienmodel, toekomstperspectief. De monitor is een instrument om te werken aan een gezamenlijke opgave in een gebied.”

Yvette van Wichen, projectleider LTO Noord

"We moeten nu echt het veld in. Waarbij de monitor niet een technisch iets is, maar een middel om het gesprek aan de keukentafel te starten.''

Hermen Vreugdenhil, Collectief Rivierenland

Presentaties

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het Markemodel,  KPI-K gebiedspilot Achterhoek en Markemodel: Ontwerp regionaal netwerksturingsmodel