GNMF Bertus Oldenhave Lage Resolutie 8568

Indicatoren voor Streekeigen Landschappen in Gelderland

In Gelderland zijn verschillende landschapstypes te vinden, met karakteristieke elementen die een belangrijke basis vormen voor de aanwezige biodiversiteit. Met dit project ontwikkelen we indicatoren voor de boerenlandschappen, die belangrijk zijn voor biodiversiteitsherstel.

Veluwe, Rivierenland en Achterhoek
Eward Timmerman, Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Aanleiding

Het herstel van landschapselementen is belangrijk voor de biodiversiteit. De aanplant van hagen, houtsingels, bosjes en bomen zorgt verder voor de vastlegging van CO2, voor het langer vasthouden van regenwater, verkoeling voor vee en draagt ​​bij aan een gezonde bodem.

Voor biodiversiteitsherstel is het van belang dat landschapselementen op de juiste plekken liggen, onderling verbonden zijn, op de juiste manier worden onderhouden en dat zij passen in het betreffende landschap. Een voorbeeld van streekeigen landschapselementen zijn grienden en elzensingels in natte kommenlandschappen in het Rivierengebied. Deze zijn belangrijk voor vogels en insecten, maar zorgen ook voor schaduw en leggen CO2 vast.

Looptijd: 2021-2024

KPI's

Om boerenbedrijven te ondersteunen in de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, worden er in dit project indicatoren opgesteld voor landschapselementen op het bedrijf, zogenaamde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s).

De indicatoren gaan we in de praktijk uittesten op een aantal boerenbedrijven in verschillende Gelderse streken.

Verwacht resultaat

We ontwikkelen een gebruiksvriendelijke methode, die boeren inzicht geeft in de staat van de landschapselementen op hun bedrijf. Vervolgens biedt de methode handvatten voor boeren om aan de slag te gaan met het herstel van het streekeigen landschap

Betrokken partijen
  • Stichting Landschapsbeheer Gelderland
  • Agrarische collectieven
  • Agrariërs
Partners
Logo Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Logo Collectief Rivierenland
Logo Vala
Logo Natuurcollectief Veluwe